Układanie asfaltu — etapy postępowania

układanie asfaltu

Asfalt to materiał powszechnie dziś wykorzystywany w budowie wszelkiego rodzaju dróg. Teoretycznie położenie asfaltu jest zadaniem prostym, w praktyce jednak wymaga bardzo dobrego planowania oraz bacznej kontroli nad wszystkimi etapami. Ważne jest między innymi dbanie o utrzymanie odpowiedniej temperatury mieszanki. Dowiedz się więcej na temat przebiegu procesu układania asfaltu.

Etap pierwszy – przygotowanie asfaltu

Asfaltu do wykonania nawierzchni dróg nie da się wytworzyć na miejscu – konieczne jest wyprodukowanie go w specjalnych asfaltowniach, skąd jest on dopiero transportowany odpowiednio wyposażonymi wozami. Wymaga to bardzo dokładnego planowania z uwzględnieniem takich czynników jak dystans do pokonania, ilość dostaw asfaltu, warunki drogowe i pogodowe. Chodzi o to, że asfalt dostarczony na miejsce prac musi zachować odpowiednią temperaturę – od około 140 do nawet 190 stopni. Zarówno zbyt zimny, jak i zbyt gorący asfalt nie powinien być używany. Zanim asfalt trafi do rozściełacza asfaltu, jest poddawany dokładnej ocenie.

Etap drugi – wylewanie asfaltu

Jeśli asfalt spełnia wymogi jakościowe, a jego temperatura jest odpowiednia, można załadować nim kosz rozściełacza, skąd jest on następnie układany na drodze. Zarówno przeładunek, jak i układanie asfaltu muszą być wykonywane bardzo precyzyjnie – należy między innymi zachować odpowiednią prędkość jazdy rozściełacza i nie dopuszczać do sytuacji, w której jego skrzynia opróżni się całkowicie w trakcie pracy. Należy również zadbać o odpowiednie ustawienie parametrów rozściełacza, by nie było konieczne korygowanie ustawień już po rozpoczęciu pracy.

Etap trzeci – walcowanie

Walcowanie ma na celu zagęszczenie świeżej warstwy asfaltu i wyrównanie jej. Należy je przeprowadzać w miarę możliwości zaraz po ułożeniu asfaltu, nie później niż po spadku jego temperatury do poziomu około 90 stopni. W przeciwnym wypadku masa bitumiczna traci swoją plastyczność i może pękać pod wpływem nacisku.