Systemy zagęszczania do walców drogowych

Firma Bellator oferuje swoim Klientom systemy zagęszczania do walców drogowych opracowane przez przedsiębiorstwo MOBA Mobile Automation. Zagęszczanie asfaltu niesie ze sobą wiele wyzwań. Bez wykorzystania specjalnego systemu operator może ocenić pozycję walca jedynie wizualnie. Musi również liczyć, ile razy ubijany był dany fragment drogi. Praca w taki sposób powoduje konieczność wykonywania dodatkowych przejazdów, co nie tylko wydłuża cały proces, ale wpływa również na zwiększone zużycie paliwa.

Automatyczny pomiar zagęszczenia oraz innych istotnych czynników

Dzięki zastosowaniu systemu MCA-500 firmy MOBA pomiar zagęszczenia oraz innych istotnych czynników, takich jak amplituda czy częstotliwość drgań, dokonywany jest automatycznie w czasie rzeczywistym. Pomierzone wartości wyświetlane są na kompaktowym wyświetlaczu GDC-320, co gwarantuje otrzymanie optymalnego zagęszczenia w jak najkrótszym czasie. W zakres systemu wchodzi również sensor temperatury, za którego pomocą możliwy jest punktowy pomiar temperatury powierzchni asfaltu. Klientom poszukującym optymalnych rozwiązań polecamy system MCA-3000. Inteligentny pomiar temperatury, częstotliwości, amplitudy oraz liczby przejazdów sprawia, że powierzchnia zagęszczona jest zawsze w perfekcyjny sposób. Jest to możliwe między innymi dzięki modułowi GNSS, dostarczającemu dane na temat położenia walca, dzięki którym można obliczyć prędkość i dystans pokonany przez maszynę. Wszystkie dane na temat zagęszczania są sumowane i dostępne do pobrania z serwera w dowolnym momencie.