Pomiary zagęszczenia do walców

Zagęszczenie warstw podłoża to nieodłączny etap prac drogowych – odpowiednio ubity grunt stanowi stabilniejszą podstawą dla wierzchnich warstw nawierzchni drogi. Nowoczesnym rozwiązaniem ułatwiającym wykonanie tego zadania jest system pomiaru zagęszczenia do walca.

W naszej ofercie posiadamy nowoczesne systemy MCA-500, wyprodukowane przez firmę MOBA Mobile Automation.

Czym jest i do czego służy system pomiaru zagęszczenia?

Oferowany przez nas system MCA-500 to nowoczesne rozwiązanie współpracujące z walcami drogowymi, którego zadaniem jest dokonywanie w czasie rzeczywistym pomiarów takich czynników jak amplituda i częstotliwość drgań podłoża oraz jego temperatura. Ponadto system mierz dystans pokonywany podczas pracy przez walec, a także ilość przejazdów po danej powierzchni. Dzięki temu jest on w stanie obliczać stopień zagęszczenia gruntu w czasie rzeczywistym.

Zalety stosowania systemu pomiaru zagęszczenia

System pomiaru zagęszczenia do walca drogowego pozwala w dużo precyzyjniejszy sposób oceniać stopień ubicia gruntu przed przystąpieniem do dalszych etapów robót drogowych. Bez niego operator walca jest zdany wyłącznie na własne umiejętności i zdolność obserwacji – co często bywa zawodne. Z systemem MCA-500 ubijanie gruntu jest zawsze perfekcyjnie przeprowadzone.

Korzyści z zastosowania systemu pomiaru zagęszczenia

Monitorowanie stopnia zagęszczenia gruntu podczas pracy walca jest korzystne z dwóch powodów. Po pierwsze – pozwala tu uzyskać podłoże o dokładnie takich parametrach, jakie są wymagane do przeprowadzenia kolejnych etapów prac. To przekłada się na trwałość drogi. Po drugie umożliwia znaczne przyspieszenie prac i zredukowanie kosztów. Dzięki niemu operator nie musi na oko oceniać stanu podłoża i tym samym nie ma ryzyka, że straci czas i paliwo na wykonywanie niepotrzebnych przejazdów.