Pobierz z App Stonre

Pobierz z Google Play

Stabilizatory gruntu

Stabilizatory gruntu są wykorzystywane do ulepszania podłoża przy prowadzeniu prac ziemnych, a także do remontów nawierzchni dróg. Dzięki specjalnym bębnom mieszająco-frezującym zrywają wierzchnią warstwę podłoża, rozdrabniają ją i łączą z podawanym środkiem ulepszającym. Stabilizatory podłoża są dostępne jako samodzielne, mobilne urządzenia bądź jako moduły montowane na innym sprzęcie, np. na ciągnikach rolniczych. Duży wybór urządzeń o różnych rozmiarach i zakresie możliwej szerokości oraz głębokości pracy pozwala na wybranie maszyny dostosowanej idealnie do konkretnego typu prac. Jeśli w naszej ofercie nie ma urządzeń o charakterystyce odpowiadającej Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do kontaktu. Nasza firma jest w stanie dostarczyć poszukiwaną używaną maszynę przystosowaną do każdego rodzaju zadań. Oferowane przez nas stabilizatory gruntu są sprawdzone pod względem technicznym i mogą być natychmiast użyte do pracy.

Maszyny do ulepszania podłoża i recyklingu nawierzchni

Stabilizatory gruntu pozwalają na ulepszenie właściwości mechanicznych podłoża poprzez zmniejszenie porowatości i zwiększenie spoistości. Jest to możliwe dzięki rozdrobnieniu gruntu i zmieszaniu go z dodatkiem kruszywa i/lub specjalnym spoiwem hydraulicznym. Stabilizatory gruntu mogą być wykorzystywane na podłożu o różnej charakterystyce: żwirach i pospółkach, piaskach czy glinach. Jako dodatek wykorzystuje się najczęściej cement, wapno czy popiół. Jako spoiwo bywa wykorzystywana woda lub specjalne środki chemiczne opracowane dla różnych typów podłoża – od gruntów antropogenicznych (zawierających wytworzone przez działalność przemysłową pyły) po naturalne żwiry czy gliny. Rodzaje spoiw hydraulicznych są również ściśle dopasowane do grubości ulepszanej warstwy, jej uziarnienia czy końcowego przeznaczenia – od utwardzonych dróg lokalnych po pasy startowe na lotniskach.

Recyklery są też wykorzystywane przy pracach związanych z remontami istniejących dróg. Ich zadaniem jest wówczas wykonanie recyklingu podbudowy, warstwy wiążącej lub nawierzchni. Remonty i modernizacje przy ich użyciu stwarzają możliwość ponownego wykorzystania materiału, z którego wykonana jest droga, co ogranicza koszty operacji, m.in. przez eliminację konieczności usuwania starych materiałów za pomocą frezarek gąsienicowych czy kołowych oraz konieczności dostarczania nowych materiałów, co wpływa na skrócenie czasu prowadzenia robót. Przy remontach istniejących nawierzchni stabilizatory gruntu mogą korzystać także z najnowszych technologii, jak choćby stosowanie lepiszcza w postaci spienionego asfaltu dodawanego do mieszanek MMCAS (mieszanka mineralno-cementowa z asfaltem spienionym).

Jak działa stabilizator gruntu?

Stabilizator gruntu podczas pracy miesza rozprowadzony uprzednio po powierzchni podłoża środek wiążący ze zrywaną i rozdrabnianą warstwą nawierzchni oraz podawaną wodą czy innym preparatem chemicznym. Specjalny bęben mieszająco-rozdrabniający (bądź frezujący) jest odpowiedzialny za uzyskanie możliwie jednorodnej mieszaniny, która będzie poddawana dalszemu zagęszczaniu. Wielką zaletą stosowania tych maszyn jest możliwość pracy na znacznych powierzchniach oraz ulepszania warstwy o grubości dochodzącej do około 0,5 metra. Dzięki temu stabilizatory gruntu sprawdzają się znakomicie nie tylko przy ulepszaniu gruntu podczas robót ziemnych, ale również przy remontach dłuższych odcinków dróg, będąc niezastąpionymi przy recyklingu prowadzonym na zimno.

Recyklery są dostępne zarówno jako maszyny samojezdne, jak i moduły doczepiane do różnego sprzętu, ciągników rolniczych czy innych pojazdów pomocniczych. Większe i bardziej zaawansowane konstrukcje są wyposażone we własne systemy podawania wody, środków chemicznych, emulsji asfaltowej lub zawiesiny cementowej oraz system wytwarzania asfaltu spienionego.