Pobierz z App Stonre

Pobierz z Google Play

Inne urządzenia – układy niwelacji MOBA

Bellator Maszyny Budowlane oferuje sprzedaż używanych układów niwelacji marki MOBA. Urządzenia produkowane przez MOBA pozwalają na precyzyjne określanie pozycji maszyn wykonujących prace ziemne i układających nawierzchnie dróg. Firma MOBA produkuje sprzęt, który może być stosowany do współpracy ze spycharkami, równiarkami, walcami drogowymi, a także układarkami mas bitumicznych. W ofercie Bellator znajdują się kompletne urządzenia obejmujące zestawy 2D, 3D lub Big Sonic Ski. Zależnie od modelu komplety zawierają jednostkę sterującą, panel kontrolny do ustawiania i kontroli parametrów pracy, czujniki pochylenia wzdłużnego, kompensatory obrotu, czujnik pochylenia poprzecznego oraz czujniki ultradźwiękowe Sonic-Ski, a także odbiorniki laserowe LS-3000.

Urządzenia do niwelacji przy budowie dróg

Cyfrowe urządzenia do niwelacji przy budowie dróg umożliwiają szybkie i sprawne prowadzenie robót ziemnych oraz niezwykle dokładne układanie nawierzchni budowanych dróg. Nowoczesne układy niwelacyjne pomagają nie tylko w wyrównywaniu gruntu do zadanej wysokości, porównując dane dostarczane przez niwelator, z wartościami odczytywanymi z czujników umieszczonych na pracującym sprzęcie, ale także pozwalają na bardzo precyzyjne określanie położenia samej maszyny. Równie pomocne są urządzenia przeznaczone do kontroli wysokości poszczególnych warstw budowanej drogi. Za sprawą specjalnych systemów przeznaczonych do układarek nawierzchni można zapewnić bardzo precyzyjne wykonanie warstwy wiążącej czy ścieralnej o przewidzianej projektem grubości. Dzięki elektronicznym urządzeniom do niwelacji ryzyko popełnienia błędu przy realizacji konkretnych prac może być praktycznie wyeliminowane.

MOBA – najlepsze komponenty układu niwelacji

Firma Bellator oferuje Klientom niwelatory produkowane przez firmę MOBA oraz wszystkie komponenty układu niwelacji, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Wśród proponowanych przez nas urządzeń są układy działające w systemie 2D oraz 3D przeznaczone do spycharek i równiarek. Dostępne są również układy niwelacji przeznaczone dla rozściełaczy mas bitumicznych Big Sonic Ski.

Układy niwelacji 2D

Układy niwelacji 2D dostarczane przez MOBA to urządzenia bardzo precyzyjne, a zarazem proste w obsłudze, które pozwalają na znaczną automatyzację pracy podczas wykonywania robót ziemnych. Układ 2D pobiera informacje o dokładnym położeniu maszyny i ustalonym referencyjnym poziomie gruntu za pomocą czujników ultradźwiękowych i laserowych. Może pracować, posługując się odczytem z poziomu gruntu, bądź z rozmieszczonych w terenie wskaźników.

Układy niwelacji 3D

Układ niwelacji 3D występuje w dwóch odmianach GS oraz TS. W przypadku wariantu oznaczonego GS informacje są pobierane z systemu GNSS (Global Navigation Satellite System), co znaczy, że urządzenie wykorzystuje do ustalenia pozycji maszyny nie tylko system GPS, ale także Glonass. Układ GS jest w stanie pracować z cyfrowymi modelami terenu, realizując automatycznie wyznaczone zadania. Wariant urządzenia TS wykorzystuje do pracy punkty odniesienia z naziemnej sieci laserowych stanowisk nawigacyjnych.

Układ Big Sonic Ski

Układ Big Sonic Ski jest przeznaczony do pracy z układarkami mas bitumicznych. Urządzenie wykorzystuje do ustalania pozycji trzy czujniki ultradźwiękowe, które wyznaczają położenie maszyny względem ustalonego punktu referencyjnego.