Pobierz z App Stonre

Pobierz z Google Play

Walce ogumione

Walce ogumione mogą być stosowane do prac przy zagęszczaniu nawierzchni z materiałów mineralno-asfaltowych, betonowych oraz do robót ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu podbudów dróg, wiaduktów, wjazdów na mosty czy też terenów pod inwestycje kubaturowe. W naszej ofercie znajdują się urządzenia w bardzo dobrym stanie technicznym, w pełni sprawne i z dokładnie określoną liczbą przepracowanych motogodzin. Walce na kołach ogumionych, które proponujemy naszym Klientom, przeszły przegląd techniczny i są gotowe do użytku. Wśród dostępnych u nas urządzeń możecie Państwo znaleźć walce drogowe z wałem przednim czterokołowym. Dysponujemy walcami pneumatycznymi z balastowaniem za pomocą obciążników stalowych, wody lub materiałów sypkich. Oferujemy urządzenia o różnych zakresach masy eksploatacyjnej i możliwego do zastosowania ciężaru balastu oraz zróżnicowanych dostępnych wartościach ciśnień w oponach, także z systemami sterowania z kabiny operatora wspomaganymi komputerowo. Jeśli wśród prezentowanych przez nas walców ogumionych pneumatycznych nie ma maszyn o poszukiwanej specyfikacji, zapraszamy do kontaktu. Nasza firma sprowadza maszyny ściśle odpowiadające potrzebom Klientów. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu maszyn.

Maszyny do robót ziemnych i zagęszczania nawierzchni bitumicznych i betonowych

Walce ogumione sprawdzają się zarówno przy robotach ziemnych oraz zagęszczaniu gruntu, jak i przy wykańczaniu warstw nawierzchniowych. Walce pneumatyczne z dopasowanym do wykonywanego zadania ogumieniem mogą być używane do zagęszczania podłoża składającego się ze żwirów, pospółek (także gliniastych) oraz piasków drobnoziarnistych, średnich i grubych, a także glin czy iłów. Walce na kołach ogumionych są stosowane do zagęszczania nawierzchni bitumicznych oraz cementowych. Wygładza się nimi i zamyka warstwę wiążącą i ścieralną, zarówno w przypadku mas bitumicznych układanych na zimno, jak i na ciepło. Walce ogumione są szeroko stosowane w drogownictwie przy budowie wszystkich rodzajów dróg, od utwardzanych gruntowych po betonowe odcinki autostrad.

Sposób działania walców na kołach ogumionych

Walce ogumione wykorzystują do zagęszczania podłoża czy wygładzania warstw nawierzchni zarówno metody statyczne, jak i wibracyjne czy oscylacyjne. Są konstruowane jako maszyny dwuosiowe, w których ogumione koła wału przedniego i tylnego są ustawione w taki sposób, by ich ślady zachodziły na siebie, co gwarantuje dokładne pokrywanie całego obszaru roboczego. Zależnie od modelu produkowane obecnie walce ogumione mogą mieć na przedniej osi trzy, cztery lub pięć kół, co przesądza o szerokości pasa, jaki mogą obsługiwać przy jednorazowym przejeździe. W walcach na kołach ogumionych głównym parametrem decydującym o efektywności i zakresie zastosowań jest obciążenie na koło oraz wartość ciśnienia opony stykającej się z podłożem. Masa maszyny jest regulowana dzięki możliwości stosowania balastu w formie metalowych obciążników, zbiorników do napełniania wodą czy materiałem sypkim. Za utrzymywanie odpowiedniego przy danym obciążeniu kontaktu opony z gruntem odpowiada system pneumatyczny pozwalający na zdalną regulację ciśnienia w oponach. Uzyskiwana przez walec pneumatyczny wartość obciążenia na koło przesądza o grubości warstwy, jaka może być zagęszczana – większa wartość pozwala na pracę z grubszymi warstwami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze walca ogumionego?

Wybór odpowiedniego walca ogumionego to nie tylko kwestia szerokości roboczej, masy balastowej i uzyskiwanego nacisku. Warto brać pod uwagę także różne szczegóły wpływające na szybkość pracy i przygotowania maszyny. Trudne do przecenienia są zautomatyzowane systemy balastowe oraz kontrolujące ciśnienie w oponach. Połączone ze sterowaniem komputerowym pomagają w szybkim dostosowaniu urządzenia do wymogów konkretnego zadania. Bardzo istotne są systemy utrzymujące czystość walca, czy to za pomocą natrysków, czy specjalnie wyprofilowanych szczotek. Duże znaczenie ma także wydajność chłodzenia, ponieważ wysoka temperatura zagęszczanego podłoża w połączeniu z temperaturą otoczenia może skracać okres eksploatacji maszyny. Dla komfortu pracy operatora znaczenie ma także poziom tłumienia hałasu w przypadku kabin zamkniętych oraz duże pole widzenia.