Systemy do układarek mas bitumicznych

Firma Bellator proponuje swoim Klientom systemy do układarek mas bitumicznych produkowane przez przedsiębiorstwo MOBA Mobile Automation. Jakość drogi ma decydujący wpływ na obniżenie kosztów napraw, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo jazdy. Odpowiada również za zmniejszenie hałasu, obniżenie zużycia paliwa oraz wydłużenie okresu pracy pojazdów między kolejnymi naprawami. Korzystają na tym wszyscy: środowisko, przedsiębiorstwa budujące drogi oraz mieszkańcy. Bez zastosowania precyzyjnego systemu kontroli pomiarów wybudowanie drogi o oczekiwanej jakości nie jest jednak możliwe. Wykorzystywanie systemu pozwala osiągnąć optymalną gładkość i zagęszczenie warstw asfaltu. System umożliwia też dokładną kontrolę temperatury mieszanki oraz dba o to, by zużywana była dokładnie taka ilość materiału, jaka jest w danym momencie niezbędna.

Bogata oferta systemów do rozściełaczy asfaltu

Oferta naszej firmy obejmuje kilka rodzajów systemów do rozściełaczy asfaltu. Systemy 2D MOBA-Matic oraz Big Sonic-Ski są proste w obsłudze, niezwykle stabilne, a jednocześnie bardzo dokładne. Współpracują z maszynami wszystkich producentów, niezależnie od ich typu oraz roku produkcji. MOBA 3D Paving System to rozwinięcie idei systemu 2D. Pozwala na jeszcze precyzyjniejszą kontrolę jakości układanego asfaltu, zapewniając oszczędność zarówno materiału, jak i czasu. Naszym Klientom proponujemy także systemy PAVE-TM i PAVE-IR, które pozwalają na monitorowanie wszelkich istotnych parametrów temperatury w czasie rzeczywistym, oraz MOBA Cloud, za którego pomocą możliwe jest przesyłanie pomierzonych wartości do serwera, by móc je poddać późniejszej analizie.