Pobierz z App Stonre

Pobierz z Google Play

Walce do robót ziemnych

Oferujemy Państwu używane walce do robót ziemnych, które pozwalają na prowadzenie prac przy zagęszczaniu gruntu podczas inwestycji drogowych i ogólnobudowlanych. Wśród proponowanych przez nas urządzeń znajdziecie Państwo maszyny wyprodukowane pod markami czołowych światowych producentów, które zostały przez nas poddane gruntownemu przeglądowi technicznemu, dzięki czemu możemy zagwarantować ich stuprocentową sprawność. Znaleźć u nas można zarówno maszyny z bębnami gładkimi, jak i uzębionymi. Dostępne są walce do robót ziemnych działające statycznie, jak i urządzenia statyczno-wibracyjne oraz walce drogowe wibracyjno-oscylacyjne. Jesteśmy w stanie dostarczyć maszyny sprawdzające się przy każdym rodzaju podłoża, mogące pracować w najtrudniejszych warunkach terenowych. Gdyby wśród proponowanych przez nas modeli nie znaleźli Państwo takiego, jaki odpowiada charakterowi prowadzonych robót, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Na życzenie sprowadzamy walce do robót ziemnych o dowolnej specyfikacji. Zachęcamy również do zainteresowania się naszą ofertą czasowego wynajmu maszyn, która pozwala na wykonanie prac bez konieczności zakupu urządzenia.

Zagęszczanie gruntu podczas prac ziemnych o różnej skali i charakterze

Walce do robót ziemnych umożliwiają zagęszczanie gruntu w ramach prac ziemnych związanych z inwestycjami drogowymi, w tym przy budowie mostów i wiaduktów. Dzięki ich użyciu możliwe jest zmniejszenie porowatości gruntu przez wyeliminowanie pustych przestrzeni zawierających powietrze lub wodę. Maszyny te zmniejszają objętość gruntu, podnosząc jego wytrzymałość, zarazem obniżając przenikalność wody. Prowadzi to do zwiększenia nośności gruntu i umożliwia ustabilizowanie podłoża pod podbudowę. Zapewnia też zwiększoną odporność podłoża na warunki atmosferyczne. Walce do robót ziemnych są wykorzystywane także podczas prac prowadzonych przy przygotowaniu terenu pod budownictwo kubaturowe, gdzie zapobiegają osiadaniu wznoszonych budowli. Wybór właściwych metod wzmacniania gruntu zależy zarówno od jego właściwości, jak i rodzaju prowadzonej inwestycji.

Rodzaje stosowanych wałów

Walce do robót ziemnych występują w różnych odmianach, które pozwalają na efektywną pracę w zależności od rodzaju gruntu i wymagań prowadzonej inwestycji. Najczęściej spotykane są walce gładkie, okołkowane, ogumione oraz specjalne. Walce gładkie sprawdzają się przy gruntach sypkich oraz spoistych przy niewielkiej szerokości zagęszczanej warstwy. Walce okołkowane radzą sobie z gruntami spoistymi i szerszymi warstwami. Walce do robót ziemnych z ogumieniem wykorzystuje się zarówno przy gruntach spoistych, jak i niespoistych.

Konstrukcje statyczne i dynamiczne

Walce do robót ziemnych zagęszczają podłoże, wykorzystując zależnie od swojej konstrukcji oddziaływania statyczne, dynamiczne lub ich kombinację. Walce statyczne wykorzystują nacisk ciężaru maszyny przekazywany przez styk powierzchni walca z podłożem. Oddziałują one na grunt na stosunkowo niewielkiej głębokości, są więc wykorzystywane do zagęszczania górnych warstw materiału. Walce wibracyjne również wykorzystują nacisk na podłoże, jednak oprócz niego wywołują wibracje. Za ich sprawą zmniejsza się tarcie między cząsteczkami gruntu i łatwiej przemieszczają się one względem siebie, wypełniając puste przestrzenie między sobą. Najważniejsze parametry walców wibracyjnych to – obok szerokości roboczej bębna – amplituda i częstotliwość wibracji. Za sprawą różnych wartości tych parametrów walce wibracyjne umożliwiają skuteczne zagęszczanie gruntów o różnych właściwościach. Ze względu na specyfikę warunków, w jakich pracują, walce do robót ziemnych są powszechnie budowane jako urządzenia z jednym wałem roboczym i ogumionymi kołami osi pomocniczej. Konstruuje się je jako urządzenia wykorzystujące sztywną ramę i wał skrętny lub ramę łamaną, co zapewnia im dobrą manewrowość.