Części do rozściełaczy asfaltu

Bellator proponuje części do rozściełaczy asfaltu, zarówno z podwoziem gąsienicowym, jak i kołowym. W naszej ofercie znajdą Państwo elementy do różnych podzespołów maszyn. Mamy części do koszy zasypowych, podzespoły do systemu transportu materiału, elementy rozprowadzające masę bitumiczną po stole, a także elementy samego stołu i układów wstępnego zagęszczania masy bitumicznej: części do ubijaka i płyt wibracyjnych. Wśród części do rozściełaczy asfaltu znajdujących się w naszym asortymencie są podzespoły do palników i grzałek, a także szeroki wybór elementów układów hydrauliki siłowej. Mamy ponadto części do podzespołów sterujących do układarek mas bitumicznych, zestawy czujników oraz elementy układu napędowego: rolki jezdne, koła zębate przenoszenia napędu, napinacze oraz gąsienice i specjalne nakładki. Dzięki dostępnym u nas częściom do rozściełaczy asfaltu można łatwo przeprowadzać bieżące przeglądy i czynności konserwacyjne, wymieniać elementy, które ulegają zużyciu podczas codziennej eksploatacji, a także naprawiać ewentualne uszkodzenia.

Jakie elementy układarek masy bitumicznej podlegają zużyciu podczas eksploatacji?

Wiele części do układarek masy bitumicznej to elementy, które zużywają się przy normalnym, codziennym funkcjonowaniu sprzętu. Wśród tego typu podzespołów znajdują się m.in. rolki dociskowe, które umożliwiają układarce bezpieczne popychanie przed sobą pojazdu z masą bitumiczną czy gumy zamontowane na brzegach kosza zsypowego, które chronią przed wypadaniem masy bitumicznej przed maszynę. Naturalnym procesom zużycia ulegają też elementy stołu roboczego, zarówno gumowe części osłon, jak i m.in. płyty wibracyjne, których zadaniem jest wstępne wygładzanie masy bitumicznej, a także ubijaki oraz listwy zagęszczające.

Które podzespoły rozściełaczy masy bitumicznej pracują pod największym obciążeniem?

Duża grupa części do rozściełaczy mas bitumicznych ulega zużyciu wskutek dużego obciążenia powodowanego kontaktem z rozkładaną masą bitumiczną bądź wywoływanego samą masą maszyny, jak np. elementy układu jezdnego. Do elementów bardzo mocno eksploatowanych podczas pracy rozściełacza należą wszystkie systemy związane z transportem mieszanki asfaltowej. Będą to zarówno części systemu przenoszącego materiał z kosza do stołu roboczego, jak i przesuwające mieszankę w jego obrębie. Stosunkowo szybkiemu zużyciu mogą ulegać np. taśmy czy łańcuchy przenośnika zgrzebłowego, jak również ślimaki rozdzielające masę bitumiczną w obrębie stołu, a szczególnie ich łopatki.

Podczas wykonywania robót części układarki do asfaltu składające się na cały system napędowy muszą radzić sobie z przenoszeniem masy maszyny wraz z materiałem oraz nierzadko z ciężarem pchanego samochodu ciężarowego. W związku z tym rolki jezdne, zębate koła napędowe, napinacze czy łańcuchy gąsienic mogą być narażone na szybkie zużycie. Podobnie rzecz ma się z nakładkami na gąsienice, tzw. klepkami, które zapewniają przyczepność, chronią gąsienice i podłoże przed uszkodzeniem.

Jakie elementy układarek asfaltu pracują w wysokiej temperaturze?

Częściami do układarek asfaltu, które są narażone na szybkie zużycie, są również elementy pracujące w wysokiej temperaturze, a szczególnie elementy grzałek i generatory. Zadaniem grzałek umieszczonych w elementach stołu – płytach, listwach dogęszczających czy tamperach – jest wytworzenie odpowiedniej temperatury, która umożliwi swobodny przepływ masy bitumicznej i jej nieprzywieranie do elementów maszyny. Rolą generatorów jest dostarczanie odpowiedniej ilości energii elektrycznej, co umożliwia pracę grzałek z odpowiednią mocą.