Które maszyny są niezbędne przy budowie dróg?

maszyny do budowy dróg

Sieć dróg odgrywa z punktu widzenia gospodarki niezwykle istotną rolę. To ona umożliwia dynamiczny i stały transport wszelkiego rodzaju surowców, paliw, towarów oraz osób. Aby drogi spełniały swoje zadanie, muszą zostać zbudowane zgodnie ze ściśle ustalonymi normami, to z kolei wymaga zastosowania do prac budowalnych specjalistycznych maszyn. Sprawdź, jakiego rodzaju sprzęty są niezbędne do budowy dróg.

Koparka gąsienicowa

Wykorzystywane są na początkowych etapach prac drogowych, przede wszystkich do wykopywania fundamentów pod drogę, a także przemieszczania ziemi, gruzu i innych materiałów zbędnych na obszarze prac.

Ładowarki kołowe

Często mylona z koparką, w rzeczywistości odgrywa na placu budowy inną rolę. Jej kluczowy zadaniem jest transport i załadunek sypkich materiałów, np. ziemi wykopanej przez koparkę. Co ważne do obsługi koparek i ładowarek potrzebne są osobne uprawnienia.

Równiarka samojezdna

Zgodnie z nazwą, zadaniem równiarki jest wyrównywanie terenu i przygotowanie go do położenia warstw nawierzchni drogowej. W tym celu równiarka wyposażone jest w długie ostrze, które zagarnia nadmiar ziemi i innych zalegających na nich materiałów.

Rozściełacz asfaltu

Ich zadaniem jest – jak łatwo się domyślić – rozściełanie, czyli układanie asfaltu na wcześniej przygotowanej nawierzchni. Przemieszczając się powoli wzdłuż przebiegu drogi rozściełacz stopniowo i równomiernie zalewa jej powierzchnię świeżym asfaltem lub asfaltem pochodzącym z recyklingu.

Frezarki drogowe

Ich zadaniem jest zrywanie jednej lub wielu warstw nawierzchni drogowej. Urządzenia te są niezbędne w trakcie  gruntownych prac remontowych, wymagających usunięcia warstw asfaltu.

Walce drogowe

Wyposażone w jeden lub kilka obrotowych wałów, walce drogowe wykorzystywane są do zagęszczenia podłoża w celu nadania mu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i stabilności. Walce wykorzystywane są również w do wyrównywania świeżych warstw asfaltu.