Układarki kołowe

Kołowe układarki asfaltu umożliwiają wykonywanie trwałych nawierzchni bitumicznych przy budowach i remontach dróg i ulic. Dzięki podwoziu kołowemu mogą być wykorzystywane tam, gdzie liczy się możliwość szybkiego i sprawnego przenoszenia sprzętu w inne miejsce. Za sprawą swojej wysokiej manewrowości sprawdzają się też dobrze przy użytku w warunkach miejskich. W ofercie naszej firmy są dostępne używane kołowe układarki asfaltu w różnych specyfikacjach. Jesteśmy w stanie dostarczyć maszyny o dowolnej szerokości stołu roboczego, również z mechanicznymi poszerzeniami. Znajdziecie u nas Państwo urządzenia zapewniające różną pojemność kosza i wiele rozwiązań ułatwiających codzienną pracę, od nowoczesnych systemów kontrolujących parametry pracy po rozwiązania zwiększające ergonomię i komfort pracy operatora. Gdyby wśród proponowanego przez nas sprzętu nie było kołowych rozściełaczy asfaltu o satysfakcjonującej Państwa charakterystyce, zachęcamy do kontaktu. Możemy sprowadzić na zamówienie dowolne urządzenie. Oferujemy również wynajem wszystkich dostępnych u nas maszyn. Zapewniamy pełną sprawność.

Kołowe układarki asfaltu – wszechstronność zastosowań

Kołowe układarki asfaltu, nazywane także rozściełaczami asfaltu, mogą być wykorzystywane do rozkładania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – wykonywania warstwy ścieralnej, wiążącej, a także podbudowy. Maszyny tego typu są powszechnie używane w drogownictwie, ponieważ znacząca większość istniejących dróg oraz tych, które są w budowie lub dopiero na etapie prac koncepcyjnych i planistycznych ma lub będzie miała nawierzchnię wykonaną z domieszką asfaltu. Kołowe układarki asfaltu są w stanie pracować z niemal każdym rodzajem tej nawierzchni. Radzą sobie zarówno z mieszankami asfaltowymi wykorzystywanymi do podbudów dróg i warstw wiążących, jak np. beton asfaltowy, jak i używanymi do rozściełania warstw ścieralnych, m.in. popularny SMA (mastyks grysowy). Odmiana SMA 16 JENA (Jednowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa) jest szczególnie często używana na drogach lokalnych o mniejszym natężeniu ruchu obsługiwanych w większości przypadków właśnie przy wykorzystaniu kołowych układarek asfaltu.

Układarki asfaltu na podwoziu kołowym – wysoka precyzja wykonania nawierzchni

Układanie nawierzchni o wysokiej jakości wymaga dużej precyzji. Układarki asfaltu na podwoziu kołowym muszą zapewniać równie dużą stabilność pracy i dokładność wykonania rozściełanych warstw co konstrukcje gąsienicowe. To sprawia, że w ich przypadku działanie układu niwelacyjnego jest jeszcze istotniejsze. System niwelacyjny w układarce mas bitumicznych sprawia, że grubość warstwy może być na bieżąco korygowana tak, by zapewnić stałość ustanowionej niwelety. Dzięki czujnikowi mechanicznemu bądź elektronicznemu system sprawdza, czy nie pojawiają się nierówności podłoża, które przy niezmienionej grubości podawanej mieszanki sprawiłyby, że powierzchnia drogi przebiegałaby inaczej, niż zaplanowano.

Nowoczesne układarki asfaltu są wyposażane w wiele systemów nadzorujących działanie urządzenia i pozwalających na bardzo wysoką precyzję pracy. Mogą kontrolować temperaturę, ilość podawanego materiału czy nawet automatycznie reagować przy zmianie spadku z daszkowego na jednostronny. Pozwalają na efektywną komunikację z pojazdami podającymi materiał czy ułatwiają szybkie przestawienie stołu w pozycję transportową.

Kołowy rozściełacz asfaltu – wysoka mobilność

Jedną z największych zalet kołowych rozściełaczy asfaltu jest ich wysoka mobilność. Urządzenia tego typu są w stanie swobodnie manewrować na placu budowy i samodzielnie pokonywać również nieco większe dystanse. Taka ruchliwość jest niezwykle przydatna szczególnie podczas prowadzenia prac remontowych oraz przy budowie ulic, podjazdów czy parkingów. Dzięki podwoziu kołowemu rozściełacze asfaltu mogą bez trudu docierać do miejsca prowadzenia robót, a nawet dość wcześnie przejeżdżać po świeżo układanej nawierzchni bez powodowania żadnych szkód. Przydaje się to szczególnie podczas prac w mieście, gdzie przemieszczanie sprzętu budowlanego często nastręcza wielu trudności. Kołowe rozściełacze asfaltu cieszą się wielką popularnością także wśród firm, które prowadzą częste prace na niezbyt długich odcinkach dróg, ponieważ możliwość w miarę swobodnego przemieszczania się maszyny eliminuje konieczność zapewniania dodatkowego pojazdu transportowego, obniżając koszty i zwiększając tempo robót.