Znamy wszystkich chętnych do budowy S10 Bydgoszcz – Toruń

2021-11-15-Fot-GDDKiA
Rys. GDDKiA

[2021-11-15] Realizację drogi ekspresowej S10 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą podzielono na cztery odcinki. W te wakacje dla wszystkich ogłoszono przetargi na wykonanie w formule projektuj i buduj. Dla ostatniego z odcinków S10 Emilianowo – Solec Kujawski oferty poznaliśmy kilka dni temu. Jest duże zainteresowanie budową trasy, która ma powstać do 2026 roku.

Odcinek S10 Emilianowo – Solec będzie miał długość 8,64 km. Droga rozpocznie się na wschód od planowanego węzła Emilianowo i prowadzić będzie w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego, kończąc się przed planowanym węzłem Solec. W ramach tej inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi oraz nowy węzeł Makowiska. Odcinek będzie stanowił szybkie połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Solcem Kujawskim oraz dopełnienie południowego odcinka obwodnicy Bydgoszczy.

Dziewięć ofert

W przetargu na jego zaprojektowanie i budowę wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą ofertę, złożyła firma Budimex. Z kolei najwyższą ofertę złożyło konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner). Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 424 475 852,67 zł. Wszystkie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

– Przedstawione oferty zostaną teraz poddane analizie w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Oceniane będą według kryteriów takich jak: cena (60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.) – wyjaśniają przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oferty złożone w przetargu na S10 Emilianowo – Solec Kujawski:

  • BUDIMEX – 233 587 961,76 zł
  • POLAQUA – 239 835 489,69 zł
  • Konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) – 253 439 975,05 zł
  • PORR – 265 052 700,00 zł
  • STRABAG – 271 750 642,72 zł
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 297 660 000,00 zł
  • Konsorcjum Mota-Engil Central Europe (lider), MASFALT (partner) – 297 928 679,00 zł
  • Konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i SP Sine Midas Stroy (partnerzy) – 303 939 458,95 zł
  • Konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) – 309 600 414,07 zł.

S10 Bydgoszcz – Toruń

Emilianowo – Solec  to czwarty, a zarazem ostatni odcinek drogi S10 Bydgoszcz – Toruń, dla którego poznaliśmy oferty. 27 sierpnia otwarto oferty na odcinek Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25. Realizacją około dziewięciokilometrowego  fragmentu zainteresowanych jest również dziewięciu wykonawców. Ofertę z najniższa ceną, 409 856 541,00 zł, złożyła firma Budimex.

3 września poznaliśmy oferty dla S10 Solec – Toruń Zachód o długości 21 km. Realizacją zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Najniższą ofertę, na kwotę 425 869 442,92 zł, złożyło konsorcjum Kobylarnia (lider) – Mirbud (partner). 

13 września drogowcy otworzyli oferty na odcinek Toruń Zachód – Toruń Południe. W przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 na 12-kilometrowym odcinku wpłynęło siedem ofert.  Najniższą ofertę, opiewającą na kwotę 300 633 994,70 zł, złożyło konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner).

Transeuropejska trasa 

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r. Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.  Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.  Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Logo PAP