Ponad miliard złotych na kolejny odcinek S19. Poznaliśmy wykonawcę

20211114-Rys-GDDKiA
Rys. GDDKiA

[2021-11-14] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Liczący ok. 11,6 km odcinek z Babic do Jawornika wykona firma Intercor.

Do przetargu stanęło osiem firm. Na 60% końcowej oceny każdej oferty składała się cena, natomiast termin realizacji kontraktu i przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne miały wartość odpowiednio 10% oraz 30%.

Ponad miliard

Ostatecznie wybór padł na Intercor. Firma zadeklarowała, że wspomniany na początku fragment Babice – Jawornik wykona za kwotę 1 mld 253,37 mln zł. Nowy odcinek S19 na Podkarpaciu będzie liczył 11,6 km. Droga będzie miała dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Pojawi się również pas awaryjny. Prace zakładają przebudowanie i rozbudowanie kolidujących dróg poprzecznych, infrastruktury technicznej, cieków oraz urządzeń melioracyjnych. Ponadto, wybudowanych ma zostać sześć wiaduktów, a także trzy przejścia dla zwierząt. W ramach wyposażanie drogi przewiduje się też zainstalowanie urządzeń BRD oraz ochrony środowiska.

Zakres prac

Wybudowany zostanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,15 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Powstanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik. 

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 272 metrów bieżących i głębokości od 1,8 do 35 m.

Z północy na południe

Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu jest integralną częścią Via Carpatia. Szlak łączy ze sobą Europę Północną i Południową. Tylko polski odcinek, przebiegający przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, będzie liczył ponad 700 km.

Logo PAP