W poniedziałek 15 listopada zmieniła się organizacja ruchu w obrębie budowanej wschodniej obwodnicy Wrocławia.

2021-11-16-Fot-wroclaw-pl
Fot. wroclaw.pl

[2021-11-16] Chodzi o północny fragment WOW, który powinien zostać oddany do użytku równo za rok.

Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć kierowców poruszających się dawną drogą krajową nr 98 Wrocław – Oleśnica.
– Nowa, tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na przełożeniu ruchu pojazdów z dotychczas użytkowanej jezdni na nowo wybudowaną, południową jezdnię dawnej drogi krajowej nr 98 w obrębie węzła drogowego z budowaną obwodnicą – zapowiadają przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonawca apeluje o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do tymczasowego oznakowania. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu odbywa się w związku z realizowanym przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zadaniem „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – we Wrocławiu”. Chodzi o północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia – między Łanami a Długołęką, który ma być gotowy w listopadzie 2022 roku. Koszt budowy tego fragmentu obwodnicy to ponad 164 mln złotych.

Budują również południowy odcinek

Na początku października oficjalnie rozpoczęły się prace budowlane także na południowym odcinku wschodniej obwodnicy Wrocławia. Chodzi o 2,5-kilometrowy fragment od ulicy Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich.
– Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia to jeden z największych projektów drogowych na Dolnym Śląsku. Droga ta umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
Umowa na realizację tego zadania została podpisana z firmą Budimex pod koniec lipca 2019 roku. Inwestycja, oprócz budowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do DW 395, obejmuje także przebudowę odcinka ul. Buforowej do granicy Wrocławia, polegającą na budowie chodnika i ścieżki rowerowej. Wartość kontraktu to 31 mln zł brutto.
– Wschodnia Obwodnica Wrocławia to bardzo ważna inwestycja, która uzupełni układ komunikacyjny naszego województwa. Dzięki niej łatwiej będzie dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska, a z okolicznych gminnych i powiatowych dróg wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu. W przypadku południowego odcinka oprócz samej drogi inwestycja obejmie także między innymi budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia drogowego i nasadzenia zieleni – zapowiadał Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

WOW do Bielan z opóźnieniem

Jeśli chodzi o drugi etap południowego odcinka WOW (Bielany Wrocławskie – Wysoka – Grota Roweckiego), po unieważnieniu przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka, zadanie rozbito na część projektową i budowlaną. W połowie stycznia 2020 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę, która zaprojektuje odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia od ulicy Grota-Roweckiego do węzła w Bielanach Wrocławskich. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla tego 4-kilometrowego odcinka to 2,27 mln złotych, a wykonawcą jest CONTEK PROJEKT. Pierwotny termin zakończenia tego zadania ustalono na 30 czerwca 2021 roku, jednak z uwagi na opóźnienia proceduralne, niezależne od samorządu województwa, konieczne było podpisanie aneksu prolongującego termin realizacji do 31 maja 2022 roku. Po zakończeniu prac projektowych samorząd województwa planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Łącznie niemal 30 km

Wschodnia obwodnica Wrocławia, zwana też drogą BŁD, to trasa, która docelowo połączy miejscowości na południowych i wschodnich obrzeżach stolicy Dolnego Śląska. Będzie prowadzić od Bielan Wrocławskich, przez Wysoką, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów i Mirków aż do Łącznika Długołęka. Jej całkowita długość wyniesie niemal 30 kilometrów, a w latach 2009 – 2015 zrealizowano obwodnicę na odcinku od Żernik Wrocławskich do Łan o długości 13,5 kilometra.

Logo PAP