Ministerstwo zapowiada wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin z pakietu mieszkaniowego

2020-10-28-Fot-Pixabay-RAMillu

Fot. Pixabay/RAMillu

[2020-10-28] Wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin przewiduje pakiet mieszkaniowy, którego II czytanie zakończyło się w Sejmie. Do 80 proc. mają być np. zwiększone nakłady na budowę nowych budynków komunalnych – zaznaczył resort rozwoju, pracy i technologii.

We wtorek, 27 października w Sejmie zakończyło się drugie czytanie społecznej części pakietu mieszkaniowego, projekt trafił do komisji.

Zakłada on m.in. wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin. Jak podkreślił resort rozwoju, pracy i technologii, oznacza to zwiększenie dla gmin „bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat (Fundusz zasilany z budżetu państwa) dla inwestycji realizowanej przez TBS na podstawie umowy z gminą”.

W ramach tych rozwiązań ma też być podwyższone finansowe wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20 proc. do maksymalnie nawet 35 proc. kosztów inwestycji.

„Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady uruchomienia tego grantu na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione” –  podkreśliło MRPiT. Obecnie pieniądze wypłacane są dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy – dodano.

Do 80 proc. mają być ponadto zwiększone nakłady na budowę nowych budynków komunalnych. „Ujednolicamy też katalog kosztów kwalifikowanych z katalogiem kosztów w programie społecznego budownictwa czynszowego – uwzględniamy m.in. koszty wykonania garaży podziemnych i sieci uzbrojenia terenu” – zaznaczył resort.

MRPiT wskazało też na większe wsparcie na modernizację zasobów komunalnych. „Podwyższamy do 50 proc. wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcia, które polegają na remoncie mieszkań komunalnych” – poinformował resort. Wyjaśnił, że przedsięwzięcia te będzie można połączyć z remontem części wspólnych budynków, w których znajdują się te mieszkania, „które wspieramy już wprowadzoną na początku roku premią remontową z FTiR”.

W przypadku gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, grant na ich remont ma być podwyższany dodatkowo o 10 p.p. kosztów przedsięwzięcia. „Na remont noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni proponujemy premię 80 proc.” – podkreślono.

W ramach pakietu ma też być rozszerzona grupa podmiotów, które będą mogły aplikować o finansowe wsparcie. „Po wprowadzeniu zmian z tej możliwości będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego” – czytamy. Propozycje przewidują też finansowanie powierzchni wspólnych dla seniorów, które będą służyły „zaspokajaniu potrzeb osób starszych, np. pomieszczeń rekreacyjnych, ambulatoryjnych”. Według resortu przyczyni się to do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

„Pakiet mieszkaniowy powinien umożliwić samorządom pełen montaż finansowy inwestycji mieszkaniowych i tym samym znacznie zwiększyć liczbę tych inwestycji” – oceniło MRPiT.

logo PAP