Warmińsko-mazurskie / GDDKiA unieważniła przetarg na dokumentację obwodnicy Pisza

2020-10-29-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-10-29] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie unieważniła postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Pisza. Jednocześnie GDDKiA podała, że przygotowuje już materiały do ponownego ogłoszenia przetargu.

Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, unieważniony przetarg dotyczył wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63.

Z komunikatu GDDKiA wynika, że wpłynęły trzy oferty z cenami od 1,9 mln zł do 2,7 mln zł. Jedna z firm została wykluczona z postępowania, bo – jak podał rzecznik – przedstawiła informacje wprowadzające GDDKiA w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w postępowaniu. Inną z ofert odrzucono ze względu na brak wyceny niektórych elementów zamówienia, a kolejna przewyższa kwotę ok. 1,6 mln zł, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający.

„Nie mamy możliwości zwiększenia założonej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy w terminie 10 dni mogą odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej” – zaznaczył Głębocki.

Jak dodał, olsztyńska GDDKiA przygotowuje już materiały do ponownego ogłoszenia przetargu.

Zamówienie ma dotyczyć wykonania dokumentacji dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km, z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Zaprojektowane zostaną również drogi dojazdowe, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe.

Budowa obwodnicy Pisza to zadanie przygotowywane w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W woj. warmińsko-mazurskim planowane są też obwodnice Olsztyna i Dywit, Szczytna, Gąsek i Smolajn. W ramach programu powstanie w całym kraju 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km.

logo PAP