Wygodna dla kierowców i przyjazna zwierzętom S7 w Małopolsce

S7 Małopolska

fot. GDDKiA

 

[2023-06-29] Aż 31 przejść dla zwierząt powstaje na 24 km budowanej drogi ekspresowej S7, pomiędzy Moczydłem a Szczepanowicami w woj. małopolskim.

Droga w tym miejscu przebiega głównie przez tereny rolnicze i leśne, gdzie pozostawienie zwierzętom możliwości przemieszczania się ma szczególne znaczenie.

Z uwzględnieniem szlaków migracji

Nowo wybudowane połączenie drogowe przecina utarte szlaki migracji zwierząt, stając się barierą dla wielu ich gatunków. Żeby zminimalizować ewentualny, negatywny wpływ nowej inwestycji na otaczającą ją przyrodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad projektuje m.in. przejścia dla zwierząt.

Decyzja poprzedzona badaniami

Zgodnie z procedurami GDDKiA, decyzja o tym, czy i jakie przejścia powstaną na konkretnym odcinku drogi, poprzedzona jest badaniami specjalistów z zakresu ochrony środowiska, tj. zoologii, biologii, ochrony przyrody i leśnictwa. Specjaliści ci obserwują teren przyszłej inwestycji sprawdzając, jakie zwierzęta tam przebywają. Szukają oni tropów zwierząt po to by ocenić, czy są to miejsca ich stałego żerowania, czy też korytarze, którymi przemieszczają się podczas swoich wędrówek. Wyniki powyższych badań i obserwacji, a także warunki terenowe uwzględniane są przez projektantów, którzy proponują miejsca, w których mogłyby zostać wybudowane przejścia dla zwierząt. Natomiast o rodzaju tych przejść decyduje określenie ich gatunku.

Najwięcej przejść dla małych zwierząt

Jak wskazuje praktyka, przejść dla małych zwierząt powstaje zwykle najwięcej, a to dlatego, że korzystające z nich płazy (np. żaby, traszki, salamandry), a także małe i średnie zwierzęta (m.in. myszy, jeże, zające, chomiki i łasicowate oraz sarny, wydry, borsuki, lisy i kuny) są najbardziej rozpowszechnione w naszym środowisku. Na odcinku S7 między Moczydłem a Szczepanowicami GDDKiA buduje 26 takich obiektów pod tą trasą. Przejścia przeznaczone są dla małych zwierząt. Jednak nie znaczy to, że mają one małe wymiary. Szerokość tych przejść waha się od 1 do 4,5 m, a wysokość od 1,5 do 2,5 m.

W trosce o średnie zwierzęta

Na opisywanym odcinku drogi powstaną też dwa przejścia przeznaczone dla zwierząt średnich – głównie dla kopytnych (np. sarny, dziki). Przejścia te są zdecydowanie większe od przejść dla małych zwierząt. Mają one od 9 do 19 m szerokości i od 6 do 7 m wysokości.

Przejścia dla dużych zwierząt

Projektuje się je z myślą o dużych zwierzętach kopytnych (np. łosie, jelenie). Na S7 powstają trzy takie przejścia. Pierwsze powstanie w miejscu, w którym trasa przebiega nad polami i rzeką Nidzicą. Pod tym obiektem zostawiono dużo wolnej przestrzeni pozwalającej na swobodne migracje. Dwa pozostałe będą poprowadzone nad drogą (tzw. górne) i pozwolą zwierzętom na bezpieczne przekraczanie trasy. Będą to 50-metrowej szerokości wiadukty.

S7 Moczydło – Miechów

Odcinek Moczydło – Miechów to 18,7-kilometrowy fragment drogi, rozpoczynający się na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego – prowadzący do budowanego w ramach inwestycji węzła Miechów. Na trasie ulokowano również węzeł Książ i dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Giebułtów i Tochołów. Kierowcy będą tam korzystać z 24 obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów i estakady. W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas). Przebudowywana jest tam dotychczasowa sieć dróg i w efekcie powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego.

Inwestycja z dofinansowaniem UE

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to wrzesień 2023 roku. Wartość prac budowlanych to 753 mln zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 586 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

S7 Miechów – Szczepanowice

Odcinek między węzłami Miechów i Szczepanowice ma 5,3 km długości. Stan zaawansowania prac na tym krótkim fragmencie S7 to 33 proc. W ramach inwestycji powstaje pięć wiaduktów, zostanie również zbudowany system odwodnienia terenu. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2024 r.