Które części do walców podlegają wymianie?

walec podczas prac drogowych

Walce drogowe należą do maszyn, które każdego dnia pracują pod bardzo wysokimi obciążeniami. Właśnie te obciążenia sprzyjają przyspieszonemu zużywaniu się elementów tych sprzętów. Aby walec zachował swoją sprawność jak najdłużej, należy pamiętać o jego regularnym serwisowaniu, polegającym przede wszystkim na wymianie zużywających się komponentów. Dowiedz się o jakich częściach mowa.

Amortyzatory bębna

Niektóre walce drogowe wyposażone są w układy wibracyjne i oscylujące, służące wprawianiu wałów w drgania o określonej częstotliwości. Drgania te przenoszą się na podłoże, które zaczyna zachowywać się podobnie jak płyn – efektem tego działania jest dokładniejsze zagęszczenie podłoża. Wibracje wałów mogę jednak mieć negatywny wpływ również na konstrukcję walca, dlatego konieczne jest zastosowanie specjalnych amortyzatorów – ich zadanie to niwelowanie drgań i ochrona innych, wrażliwych komponentów. Tym samym amortyzatory mają istotny wpływ na utrzymanie sprawności walca. Z czasem same ulegają wyeksploatowaniu, dlatego koniecznie należy pamiętać o ich wymianie. Zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do wystąpienia wielu innych, znacznie poważniejszych usterek.

Układy spryskiwania

Ich zadaniem jest dozowanie wody na powierzchnię pracującego bębna podczas wyrównywania nawierzchni. Płyn tworzy na wale rodzaj filmu, który zapobiega przywieraniu do walca wciąż świeżej i lepkiej masy bitumicznej – w ten sposób zabezpieczany jest nie tylko wał, ale również świeża nawierzchnia drogi. Woda dozowana jest pod stosunkowo wysokim ciśnieniem, które z czasem prowadzi do zużycia spryskiwaczy – dlatego trzeba je wymieniać.

Zgarniacze

Podobną rolę do układu spryskiwaczy pełnią zgarniacze. Mają one postać wykonanych z tworzywa sztucznego pasów, które zeskrobują przyczepiającą się do powierzchni walca masę bitumiczną. Ciepły i lepki asfalt z czasem prowadzi do uszkodzenia zgarniacza, dlatego również te elementy należy okresowo wymieniać – w przeciwnym wypadku powierzchnia wału staje się nierówna, a to ma wpływ na efektywność i wydajność walcowania.