Węzeł integracyjny w Gdańsku. Otwarto oferty na budowę

2021-01-19-Fot-UM-Gdansk

Fot. UM Gdańsk

[2021-01-19] Osiem ofert wpłynęło w przetargu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) na budowę węzła integracyjnego obok stacji kolejowej Osowa. Prace potrwają do października tego roku.

Jak poinformowała w czwartek Aneta Niezgoda z Biura Komunikacji Społecznej DRMG na realizację tej inwestycji zabezpieczono niecałe 4,4 mln zł. Z ośmiu ofert, które wpłynęły na przetarg, najtańsza opiewa na niespełna 3,8 mln zł, którą złożyło konsorcjum firm z liderem Kruszywo sp. z o.o.

Wszystkie oferty są obecnie analizowane przez DRMG.

W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają trzy nowe perony autobusowe: dwa dla tzw. linii przelotowych oraz jeden dla linii kończących bieg. Na węźle przewidziano również stanowiska odstawcze dla czterech autobusów, które będą oczekiwały na wyjazd w trasę.

Ponadto na pętli znajdą się wiaty rowerowe dla około 100 jednośladów, a także parking kiss&ride.

Zmieni się także fragment ul. Barniewickiej. Na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji wybudowane zostaną chodniki i pasy dla rowerzystów. Prowadzone będą także prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej, gazowej i teletechniczej.

Obszar węzła Osowa zyska także oświetlenie. Na pętli przewidziano nowe tablice SIP (System Informacji Pasażerskiej). Ponadto wybudowany zostanie staw, który będzie zbierał wody opadowe.

Inwestycja zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”.