Walce drogowe – rodzaje i zastosowania

Walce drogowe to nic innego jak maszyny drogowe, które służą do zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg lub zagęszczają grunty w robotach ziemnych. Walec oddziałuje na podłoże w niektórych wypadkach aż do głębokości czterech metrów, co uwarunkowane jest jego masą własną. Już w starożytności wykorzystywano niewielkie walce. Ciągnięte przez konie były zrobione z pnia drzewa.

Rodzaje walców drogowych


Walce drogowe to między innymi walce do mas bitumicznych , walce do robót ziemnych oraz walce ogumione , różnią się od siebie pod względem konkretnych parametrów. Jednym z najbardziej istotnych podziałów jest ten ze względu na oddziaływanie na podłoże :

  • walce wibracyjne – efekt wałowania zostaje zwiększony dzięki siłom dynamicznym wywoływanym przez wibratory, których drgania są przenoszone na wały robocze
  • walce udarowe – dzięki efektowi dynamicznego wspomagania statystycznej, siła nacisku wywołuje swobodne opadanie obciążników
  • walce statyczne – oddziałują własną masą na niewielką głębokość i są stosowane głównie w końcowym etapie prac

Można również spotkać inne podziały, np.  ze względu na sprężystość wałów (stalowe i ogumione), jak i ich kształt (gładkie, okołkowane, siatkowe, kompaktory,  tarczowe). Walce drogowe dzielimy również na ze względu na: liczbę i usytuowanie, napęd, konstrukcję ramy. Występują również modele zwane kombinowanymi, które są połączone z różnych rodzajów, a także specjalne, które służą do zagęszczania skarp, rowów czy wysypisk odpadów.

Walce drogowe zwiększają efektywność wałowania i zagęszczania nawierzchni. Dzięki nim praca przebiega szybciej, co ma znaczący wpływ na jakość dróg, zwłaszcza gdy mowa jest o bardzo dużych nawierzchniach. Walec można stosować również na niewielkim terenie, ponieważ miejsce operatora maszyny jest na odpowiedniej wysokości, co zapewnia mu odpowiednią widoczność.