Jak działa stabilizator gruntu?

Stabilizator gruntu jest ciężką maszyną drogową, używaną do kruszenia kamieni i wyrównywania podłoża. Jak sama jego nazwa mówi, stabilizuje i utwardza podłożę, by było one odpowiednio przygotowane pod budowę drogi.

Czym jest stabilizator podłoża?

Najczęściej wykorzystywany jest w pracach drogowych, ale niejednokrotnie z jego pomocą ulepsza się podłoże oraz prowadzi prace ziemne, na przykład pod budowę domu czy hali, a także stosuje się go w celu wyrównania zniszczonego gruntu. To od wyrównania i ustabilizowania podłoża powinno zaczynać się każdą pracę budowlaną na nierównym terenie, by we właściwy i bezpieczny sposób móc go użytkować. Stabilizator gruntu  jest ciężką maszyną samojezdną lub montowaną na innym sprzęcie, który wyposażony jest w odpowiednie narzędzia kruszące, mieszające i wyrównujące podłoże.

Stabilizator podłoża – jak działa? 

Nadrzędnym celem stosowania stabilizatorów gruntu jest polepszenie właściwości mechanicznych gleby. Jednak aby to działanie było w pełni satysfakcjonujące, to podłoże trzeba zmieszać ze spoiwem hydraulicznym lub kruszywem, bo tym sposobem zmniejsza się porowatość gleby, a za to zwiększa jej spoistość. Najczęściej dodaje się wapno, popiół lotny, cement. Dobór materiałów do zmieszania zależny jest od gruntu, na jakim chcemy pracować oraz przeznaczenia miejsca, jego grubości i ziarnistości. Właściwie przygotowane podłoże jest mocno stabilne, a ponadto znacznie lepiej odporne na warunki atmosferyczne.

Dostępny w naszej ofercie stabilizator gruntu, poprzez bęben mieszająco-kruszący, miksuje uprzednio rozprowadzone na powierzchni kruszce i spoiwa z wyrównywaną ziemią lub innym gruntem. Jest w stanie także kruszyć kamienie, dzięki czemu tworzy jednolite, bezpieczne i stabilne podłoże przystosowane do dalszych prac budowlanych.