Rozściełacz asfaltu – jak to działa?

Funkcją rozściełacza do asfaltu jest rozkładanie równej powierzchni warstwy masy bitumicznej, a następnie dokonanie wstępnego jej zagęszczenia dla nadania wystarczającej stabilności. Jest to etap konieczny, który musi być wykonany przed wykorzystaniem walca drogowego. Rozściełacze do asfaltu dzielą się na kołowe oraz gąsienicowe, co wskazuje na rodzaj podwozia oraz sposób ich poruszania się po nawierzchni. Mogą różnić się one także ze względu na rodzaj stołu rozkładającego masę, który jest używany do wstępnego zagęszczania, oraz sposób przemieszczania mieszanki ze zbiornika do przenośnika rozdzielającego (z przenośnikami zgarniakowymi lub ślimakowymi),

Nowoczesne rozwiązania w budowie dróg

W tworzeniu nawierzchni asfaltowej bierze udział samochód wyładowczy, w którym zebrana jest masa asfaltowa a także co raz częściej podajnik masy bitumicznej w sytuacjach kiedy wymagana jest bardzo wysoka jakość rozkładanej masy. Samochód musi podjechać na tyle blisko, by móc oprzeć się na rolkach rozkładarki znajdujących się przy zasobniku. Następnie mieszanka bitumiczna zostaje wyładowana na zasobnik rozkładarki. Masa z zasobnika jest przenoszona dwoma równoległymi przenośnikami zgrzebłowymi w specjalnym tunelu pod zespołem napędowym. Do rozłożenia masy bitumicznej służą dwa napędzane niezależnie przenośniki ślimakowe. Pas nawierzchni jest kształtowany przez zespoły stołu roboczego w dolnej części rozkładarki, który reguluje szerokość oraz grubość warstwy mieszanki bitumicznej.

Dla przyspieszenia procesu końcowego zagęszczenia układanej warstwy walcami istotne jest wyposażenie układarki w tzw. stół wysokiego zagęszczania. Wysoki stopień zagęszczenia osiąga się przez jednoczesne zastosowanie ubijaka i wibratora. Nowoczesne rozściełacze asfaltu wyposażone są w urządzenia automatycznej niwelacji tzn. automatycznego regulowania grubości warstwy, dzięki czemu można odpowiednio wcześniej poradzić sobie z nierównościami. Coraz więcej maszyn posiada automatyczny system ogrzewania stołu bez konieczności zmniejszania mocy silnika, co przekłada się mniejsze zużycie paliwa.