Via Carpatia na Podlasiu

Bielsk Podlaski

fot. Pixabay

 

[2023-08-28] Wojewoda Podlaski zaaprobował koncepcję wnioskodawców i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na 9 -kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy miejscowością Haćki a Bielskiem Podlaskim.

To pierwszy odcinek Via Carpatii w województwie podlaskim, na którym wkrótce będzie można rozpocząć prace budowlane.

Odszkodowania za nieruchomości

Dodajmy, że ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Przy czym, postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podlaski.

Biegli oszacują wartość

Biegli – rzeczoznawcy majątkowi powołani przez wojewodę oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Realizację powierzono Budimexowi

Wykonawcą inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) jest firma Budimex. Umowa w systemie Projektuj i buduj, o wartości 325,9 mln zł, została podpisana 6 września 2021 r.
Termin ukończenia prac to II kwartał 2025 r. W ramach zadania wybudowanych zostanie 9 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 oraz jednojezdniowy odcinek DK66 – łącznik do istniejącej DK19. Nawierzchnia będzie bitumiczna, o nośności 11,5 t/os.