Nowa obwodnica dla mazurskiego Pisza

Obwodnica Pisza

fot. Pixabay

 

[2023-08-25] Trwają intensywne prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na realizację – w trybie projektuj i buduj – obwodnicy Pisza w województwie warmińsko-mazurskim.

Nowa trasa zostanie wybudowana w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Studium i decyzja środowiskowa

Prace przygotowawcze obejmują opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej z elementami koncepcji programowej.
Natomiast dokładny przebieg nowej trasy zostanie określony w decyzji środowiskowej, co zaplanowano na II kwartał 2024 r. Samo rozpoczęcie realizacji inwestycji w trybie projektuj i buduj zaplanowano na koniec 2025 r., a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu nastąpić ma w 2029 roku.

Tranzyt poza Piszem

Obwodnica Pisza absorbować ma ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. Przy czym, do tej pory wybudowano już elementy obejścia centrum miejscowości. Natomiast nowa inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpić ma poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości.
Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Dodajmy, że drogi krajowe nr 58 i 63, to popularny szlak komunikacyjny dla Warmii i Mazur, a Pisz jest znaną miejscowością turystyczną.

Program budowy 100 obwodnic

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, w rejonie Smolajn, na drodze krajowej nr 51, o długości 1,7 km oraz Brzezia na drodze krajowej nr 25, o długości 4,5 km.
Szesnaście kolejnych obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł jest na etapie realizacji, dla czterech trwa przetarg na wybór wykonawcy, a pozostałe inwestycje (78 zadań) są na etapie prac przygotowawczych.
Warto też wiedzieć, że w ramach Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim powstanie 5 obwodnic:
– Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 (prace przygotowawcze).
– Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 – w realizacji (zakończenie planowane w II kwartale 2027 r.)
– Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 (prace przygotowawcze).
– Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (zadanie zrealizowane).
– Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57 – prace przygotowawcze.