Znamy wykonawcę łódzko-świętokrzyskiego odcinka S74

Budowa drogi ekspresowej S74

fot. Pixabay

 

[2023-08-08] Firma Stecol Corporation będzie wykonawcą projektu, a także realizatorem budowy drogi ekspresowej S74, na odcinku od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego, do Mniowa.

Do przetargu na wyłonienie wykonawcy powyższego odcinka S74 zgłoszono 10 ofert. Wszystkie one mieściły się w zakładanym budżecie, który wynosił ok. 1,3 mld zł. Jednak najkorzystniejszą, jak podkreślają organizatorzy przetargu, ofertę o wartości ok. 1 mld zł, złożyła firma Stecol Corporation.

Nie było odwołań

Jak informuje organizator przetargu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), nie odnotowano odwołań od rozstrzygnięcia przetargowej procedury i dlatego, po zakończeniu kontroli uprzedniej prowadzonej obecnie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, GDDKiA planuje podpisać umowę z wykonawcą. Ma to nastąpić w IV kwartale br.

Prawie 28 km „ekspresówki”

Zadanie na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego obejmie budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z inną realizowaną obecnie inwestycją na odcinku: Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. Dodajmy też, że planowana dwujezdniowa trasa ekspresowa przebiegać będzie częściowo po nowym śladzie, m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków.

3 węzły, 12 wiaduktów, 32 obiekty

W ramach powyższego zadania zaplanowano też budowę trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym na odcinku: Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków.
Powstaną tam również 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych.

OUD i MOP-y

Natomiast w Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego (OUD), a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Kolejne odcinki S74

Ponadto, jak informuje GDDKiA, obecnie trwa realizacja trzech innych odcinków drogi ekspresowej S74. W styczniu br. Generalna Dyrekcja złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (o długości około 16,4 km). I jeśli decyzja ta będzie pozytywna, to w II połowie br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla tej inwestycji. Prace powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.
Także w styczniu br. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka „eski” w lokalizacji: węzeł Kielce Zachód – Kielce. W tym przypadku, na obecnym etapie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Pod koniec bieżącego roku planowane jest natomiast złożenie wniosku o wydanie decyzji w spawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Zgonie z planem, inwestycja powinna zostać zrealizowana II połowie 2026 r.
Natomiast w marcu br., rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie „Projektuj i buduj” trwającej od czerwca 2021 r. planowane jest za niecałe dwa lata. Natomiast w październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka „ekspresówki” od Opatowa do – Niska i połączenia z S19.