Tunel na Zakopiance prawie gotowy

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2022-11-10] Za kilka dni pierwsi kierowcy pojawią się w tunelu, który jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym kraju. Chodzi o tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała, czyli na Zakopiance. Tunel przeszedł już ćwiczenia pod kątem bezpieczeństwa.

GDDKiA poinformowała, że w ramach ćwiczeń służby prowadziły akcję ratunkową. W tunelu pojawił się autobus przewożący 30 osób oraz sześć samochodów elektrycznych. Zadaniem strażaków i ratowników było ugaszenie pożaru i udzielenie pomocy poszkodowanym. Służby chciały przede wszystkim sprawdzić realne czasy dotarcia do poszkodowanych wewnątrz tunelu. Scenariusze ćwiczeń zakładały wypadek, łącznie z zadymieniem, a także wywróceniem samochodów i autokaru.

Przekrój

Tunel wydrążony pod górą Luboń Mały ma długość 2,06 km i jest dwukomorowy. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości oraz 3 m pas awaryjny, a wysokość skrajni wynosi 4,7 m. Komory połączone są 10 przejściami ewakuacyjnymi o szerokości 1,2 m rozmieszczonymi co 172,5 m oraz jednym przejazdem awaryjnym przeznaczonym dla służb ratunkowych. Szerokość i wysokość użytkowa tego przejazdu wynosi kolejno 3,5 i 3,3 m. Przejścia ewakuacyjne z wentylacją różnicową oddzielone są od tunelu drzwiami o klasie EI120, co oznacza, że zapewniają one 120 minut odporności ogniowej. Naprzemiennie, co 86,25 m, rozmieszczone są punkty alarmowe wyposażone w gaśnice, koce gaśnicze, ręczny ostrzegacz pożarowy oraz telefon alarmowy. Na wewnętrznych ścianach tunelu co ok. 172,5 m zabudowane zostały wnęki hydrantowe, zaopatrzone w hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN 100 oraz w zawór odcinający. Hydranty te zlokalizowane są naprzeciwko każdej zewnętrznej niszy sygnalizacyjno-alarmowej.

Będzie jasno

Bardzo ważnym elementem wyposażenia tunelu jest oświetlenie, które wykonano w technologii LED. Oprawy oświetlenia wjazdowego dostosowują się automatycznie do natężenia oświetlenia słonecznego na zewnątrz tunelu. Dzięki temu kierowca nie doznaje szoku spowodowanego nagłą zmianą natężenia światła, a jego wzrok stopniowo przyzwyczaja się do oświetlenia panującego w tunelu. Dodatkowo każda z naw dysponuje oświetleniem przejazdowym, antypanicznym, awaryjnym i ewakuacyjnym („ludzik” stale podświetlony wskazujący kierunek do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego) i orientacyjno-krawężnikowym. Tunel wyposażony jest także w oświetlenie kanału świeżego powietrza oraz nisz elektrotechnicznych. W sumie obiekt ten posiada 3156 źródeł światła.

Na wypadek pożaru

Konstrukcja tunelu posiada wysoką klasę odporności ogniowej. Podobnie jest w przypadku pomieszczeń technicznych, w których znajdują się urządzenia zasilające oraz te, które są niezbędne podczas ewentualnego pożaru. Nisze alarmowo-sygnalizacyjne, ze względu na hałas utrudniający rozmowę z operatorem, zostały wydzielone od jezdni przeszklonymi, niepalnymi elementami. W sytuacji zagrożenia, podróżujący zostaną ewakuowani do nawy nieobjętej pożarem i wyprowadzeni na zewnątrz przez portal. Na wypadek pożaru, w tunelu zainstalowane są cztery komplety centrali pożarowych, które umożliwiają kontrolę pracy urządzeń w systemie sygnalizacji pożarowej. Zapewniona jest również łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego poprzez 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 239 sztuk czujników dymu oraz cztery komplety czujek liniowych ciepła (czyli przewodów zamocowanych na całej długość obydwu naw tunelu). W przejściach poprzecznych, w budynkach technicznych (dwie dyspozytornie i Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowane na węźle Skomielna), znajdują się głośniki tunelowe oraz głośniki tubowe emitujące ostrzeżenia i polecenia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych. Tunel wyposażony jest również w interkomy: SOS, serwisowe oraz dozoru. Dodatkowo, przed wjazdem do tunelu – zarówno od strony północnej jak i południowej – znajdują się kioski SOS.

Wentylacja

W celu zapewnienia wydajnej wentylacji w tunelu zamontowano wentylatory strumieniowe rewersyjne oraz wentylatory kurtyn powietrznych. Oba rodzaje wentylatorów zostały wykonane ze stali nierdzewnej o wytrzymałości ogniowej 400 stopni/120 min. Dodatkowo tunel posiada cztery wentylatory napowietrzające o wydajności 75 m3/s każdy oraz układy różnicujące ciśnienie w przejściach awaryjnych pomiędzy tunelami. System różnicowania ciśnień (czyli inaczej system zapobiegania zadymieniu) zmienia ciśnienie obszaru, w którym pojawił się pożar, od przestrzeni wolnej od dymu.

Kamery

Na system monitoringu wizyjnego składają się kamery obrotowe, stałopozycyjne oraz kamery wideodetekcji (dualne). Te ostatnie, rejestrują detekcję dwutorowo (poprzez dwa obiektywy): obrazu widzialnego i obrazu termowizyjnego. Pozwala to na szybsze wykrywanie zdarzeń, nawet kiedy nawa wypełniona jest dymem.

Nieoficjalnie w sobotę

Budowa tunelu była już kilkukrotnie przekładana. Na początku informowano, że droga będzie gotowa do końca 2021 r., ale później przesunięto termin na luty br. Kolejna data mówiła o końcu czerwca. Wykonawca uzasadniał przesunięcie terminu opóźnieniami wywołanymi pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Według nieoficjalnych informacji tunel na Zakopiance może zostać udostępniony dla kierowców już w najbliższą sobotę, 12 listopada. Oficjalnie wiadomo już, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jordanów, będzie nosił imię Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.