Pierwszy wiadukt Trasy Łazienkowskiej w Warszawie na finiszu

Fot. Urząd Miasta Warszawa

Fot. Urząd Miasta Warszawa

[2022-11-10] Niedługo zakończy się budowa pierwszego z nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola w Warszawie. Gotowe są już wszystkie 22 podpory i płyta, na której ułożona zostanie nawierzchnia jezdni. W styczniu przyszłego roku ruch będzie się już odbywał nowym wiaduktem, wtedy rozpocznie się rozbiórka wiaduktu południowego.

Na powstającym wiadukcie trwa montaż dylatacji, krawężników i budowa kap chodnikowych, barier energochłonnych i balustrad. Długość każdego z przebudowywanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej wynosi prawie 400 m. Nowe wiadukty będą trwalsze, zostaną wyposażone w obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz nowoczesne oświetlenie. Inwestycja potrwa do marca 2024 r. Realizuje ją Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

48 lat historii

Obiekty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i udostępnione do ruchu w 1974 r. Specjaliści z Politechniki Warszawskiej sporządzili ekspertyzę, która wykazała, że stan techniczny obiektów wymaga ich przebudowy, a konkretnie rozbiórki i wykonania od nowa. Na podstawie umowy zawartej w 2021 roku prace powierzono firmie Skanska, a ich wartość to 87,5 mln złotych.

Jeden po drugim

Na koniec stycznia bieżącego z ruchu został wyłączony północny wiadukt. Stara konstrukcja została rozebrana i ruszyła budowa nowego wiaduktu, która obecnie zmierza do końca. Kiedy wiadukt północny przejmie ruch w obu kierunkach, możliwe będzie rozebranie konstrukcji po południowej stronie i budowa nowej.

Większa modernizacja

Prace na Trasie Łazienkowskiej trwają również na innych odcinkach. Wyremontowany jest już Most Łazienkowski, zmodernizowane są także estakady i wiadukty na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim i na Przyczółku Grochowskim. Niedługo przebudowane będą wiadukty nad ul. Paryską, a metamorfozę przejdzie również al. Stanów Zjednoczonych, na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Tam wymieniona będzie nawierzchnia i wykonane zostaną ekrany akustyczne.