12 ofert w przetargu na budowę S12 Chełm – Dorohusk

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2022-11-14] GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Odcinek będzie liczył około 23 kilometry.

W przetargu, który został ogłoszony w sierpniu br. wpłynęło 12 ofert. Dziesięć z nich zmieściło się w budżecie GDDKiA na ten cel, który wynosi ok. 1,3 mld zł. Złożone oferty będą oceniane pod względem trzech kryteriów, ceny (60 proc.), przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (20 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali przedłużenie okresów gwarancji jakości w obu kryteriach. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę trasy dyrekcja planuje w przyszłym roku.

Zestawienie ofert:

– Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 1 000 000 000 zł
– konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud-Pomorze, Mosty Łódź i Antex II (partnerzy) – 1 079 224 386 zł
– Stecol Corporation – 1 080 761 268 zł
– Mota-Engil Central Europe – 1 217 320 670,08 zł
– Budimex – 1 228 256 841,54 zł
– PORR – 1 240 244 300,88 zł
– Strabag – 1 248 889 848 zł
– Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret – 1 250 981 340 zł
– Mostostal Warszawa – 1 272 808 797 zł
– konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) – 1 308 683 151,44 zł
– Polaqua – 1 399 322 255,10 zł
– konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) – 1 416 354 943 zł

Budżet GDDKiA – 1 368 037 400 zł

Nowa trasa

Początek zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka” przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk. Droga będzie realizowana w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

S12 w przygotowaniu i realizacji

Trwają także przetargi na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 w woj. Lubelskim, Piaski – Dorohucza i Dorohucza – Chełm, o łącznej długości około 32,3 km. Otwarcie ofert planowane jest w tym roku.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączony został odcinek o długości ok. 5,7 km na ich połączeniu. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono bowiem pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane. GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami.

Obwodnica Chełma

Kolejnym odcinkiem, który zostanie zbudowany w ciągu S12 będzie obwodnica Chełma o długości ok. 13,6 km, dla której wyłoniono już wykonawcę. Obecnie Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie robót w terenie.

Po nowym śladzie

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Pierwszy odcinek (około 9,8 km) to przedłużenie istniejącej obwodnicy miejscowości Piaski. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łączącą Pełczyn na DK12 z Trawnikami. Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz – Krzna wjadą na S12. Dorohucza – Chełm to drugi odcinek, na którego realizację trwa przetarg. Trasa o długości około 22,5 km przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma.