Bliżej do budowy drogi S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2022-11-16] Jest pozytywny wynik standardowej kontroli przetargu, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że wkrótce GDDKiA będzie mogła podpisać umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 17-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Tomaszowa Lubelskiego do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Odcinek będzie liczył ok. 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzi w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Zakres inwestycji
Plan obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów.

Przetarg i realizacja
W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Budimex, która zaprojektowanie i budowę odcinka wyceniła na ok. 598,2 mln zł (to około 90 proc. GDDKiA). Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót umowa będzie mogła być podpisana jeszcze w tym roku. Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026.

S17 z Piask do Hrebennego 
Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

14 października br. dyrekcja podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe o długości 12,5 km. Wybuduje go również firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł (97,9 proc. szacunków GDDKiA). Zgodnie z planami jeszcze w tym roku planowana jest umowa na realizację odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ.

Kolejne przetargi
Również do końca tego roku GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech odcinków na północ od Zamościa, Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Z kolei dla odcinków Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku tego roku zostały złożone wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.