Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich może ruszać

Mat. GDDKiA

Mat. GDDKiA

[2022-11-18] Wojewoda Lubuski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Tym samym dobiegł końca etap projektowania drogi i wykonawca może przystąpić do robót budowlanych. To oznacza również uruchomienie procesu wypłaty odszkodowań za przejęte pod budowę drogi nieruchomości.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 jest jedną z sześciu inwestycji przewidzianych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. To obwodnica o największym zaawansowaniu prac i pierwsza, dla której wydana została decyzja ZRID. Zadanie jest realizowane w formule projektuj i buduj. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 78 mln zł.

Co oznacza ZRID

Decyzja ZRID zatwierdza granice terenu pod budowę drogi. Po wydaniu decyzji, z mocy prawa, nieruchomości znajdujące się w granicach wyznaczonego terenu zostają przejęte przez Skarb Państwa. Jednocześnie uruchomiony zostaje proces wypłaty odszkodowań za zajęte grunty.

Zakres umowy

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu, uzyskanie decyzji ZRID i zbudowanie ponad siedmiokilometrowej obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Projekt został wykonany, decyzja uzyskana, więc do zrealizowania umowy pozostało wybudowanie drogi. Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od strony północnej

W drodze uzgodnień i konsultacji, również z udziałem lokalnej społeczności, prowadzonych na etapie opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowej, do realizacji przyjęty został wariant omijający Strzelce Krajeńskie od strony północnej. Początek obwodnicy znajduje się na drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z drogą krajową nr 22.

Cele inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta.

Po wybudowaniu obwodnicy i wyprowadzeniu ruchu ciężkiego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu jazdy oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego, a emisja spalin i hałasu znacznie się zmniejszy. Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.