Obwodnica Kędzierzyna-Koźla dostępna dla kierowców

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2022-11-09] Kierowcy mogą już korzystać z ponad 14-kilometrowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. To kontynuacja oddanej w 2010 r. południowej obwodnicy tego miasta. Całość tej trasy wyprowadza ruch tranzytowy z Kędzierzyna-Koźla oraz sąsiedniego Ujazdu, ułatwiając komunikację z autostradą A4.

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla to jedna z trzech nowych obwodnic w województwie opolskim. Na etapie realizacji w systemie projektuj i buduj są dwie obwodnice, Olesna w ciągu S11 i Praszki w ciągu DK45. Łączna długość tych trzech obwodnic wynosi około 50 km. Kędzierzyn-Koźle już omijamy, a pozostałe dwie obwodnice mają być udostępnione do ruchu wiosną przyszłego roku.

Od przygotowań do realizacji

Przygotowania do budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla trwały kilka lat. Decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji (ZRID) GDDKiA otrzymała w czerwcu 2020 r., a umowę z wykonawcą robót podpisano w październiku 2018 r. Opiewa ona na kwotę 220 628 748 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

– Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy fakt ukończenia budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która została wsparta przez Unię Europejską kwotą ponad 207 mln zł. Jednocześnie trwa gruntowana modernizacja linii kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola wsparta przez UE kwotą 432 mln zł. Dzięki realizacji obu tych inwestycji poziom życia mieszkańców Kędzierzyna-Koźla znacząco się poprawi – przede wszystkim ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miasto, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza. Możliwość zagwarantowania mieszkańcom miasta, obywatelom Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i zdrowia, które stanowią najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka, jest osiągalna dzięki współpracy w duchu solidarności, dialogu i odpowiedzialności, czego namacalnym dowodem jest oddana dziś do użytku inwestycja – mówi Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Zakres inwestycji

Wybudowany odcinek stanowi kontynuację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która biegnie w kierunku autostrady A4 i jest zlokalizowany na terenie województw opolskiego i śląskiego, na obszarach gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec. Nowa trasa rozpoczyna się rondem w ciągu DK40, omija Sławięcice oraz Ujazd, a następnie włącza się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec. Do skrzyżowania z DW426 jest to droga jednojezdniowa z dodatkowym pasem do wyprzedzania o przekroju 2+1, natomiast na pozostałym odcinku o przekroju jednojezdniowym dwupasowym. Ważnym elementem tej inwestycji są urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana została infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). W ramach inwestycji powstało 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Korzyści z inwestycji

Dzięki realizacji tej obwodnicy wyprowadzony został ruch tranzytowy zarówno z Kędzierzyna-Koźla, jak i z Ujazdu. Znacznie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewnia komfort ruchu tranzytowego. W znaczny sposób skróci czas podróżujących na odcinku między województwami opolskim i śląskim oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Czechami. Obwodnica umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój gospodarczy terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 40 oraz w całym województwie opolskim.