Rusza budowa obwodnicy Oświęcimia

Mat. gov.pl

Mat. gov.pl

[2022-11-07] Obwodnica Oświęcimia połączy miasto z drogą ekspresową S1. Wykonawca inwestycji przejął plac budowy i rozpoczął prace przygotowawcze.

18 października zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i już trzy dni później Budimex (wykonawca inwestycji) rozpoczął prace, które obejmują rozpoznanie saperskie, wycinkę drzew i krzewów, budowę dróg technologicznych, czy usunięcie kolizji z mediami. To niezbędne by jak najszybciej przygotować się do pracy nad kluczowymi dużymi mostami przez Wisłę i Sołę oraz tunelem pod linią kolejową Oświęcim – Brzeszcze. Prace mają być prowadzone jednocześnie na całym odcinku, który ma ponad 9 km długości.

– W ramach inwestycji wykonawca wybuduje dwujezdniową, dwupasową, drogę klasy GP, tj. o ruchu przyspieszonym, pięć skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz przebuduje sieć istniejących dróg. Obwodnica wyposażona będzie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia – mówi Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Bojszowy – Zatorska

Początek nowej trasy zaplanowany jest na „węźle Oświęcim” w gminie Bojszowy. Stamtąd biec ona będzie przez trzy nowe mosty, na Wiśle, Sole oraz na Młynówce. W rejonie ul. Ostatni Etap przewidziany jest tunel pod linią kolejową. Na granicy Oświęcimia i Rajska przetnie ulicę Legionów, dalej przejdzie nowym mostem przez Sołę na wysokości ogródków na Kamieńcu i przez ulicę Jagiełły. Kolejny odcinek będzie przebiegać granicą stawu Adolfin, obok ogródków działkowych na os. Stare Stawy i za supermarketem budowlanym Castoramą włączy się do ul. Zatorskiej w ciągu drogi krajowej 44.

Trzy węzły

Na obwodnicy w granicach Oświęcimia są planowane węzły. Pierwszy przy ulicy Legionów, łączący się z drogą wojewódzką 933 w kierunku Brzeszcz, drugi przy ulicy Jagiełły, łączący się z drogą wojewódzką 948 na Kęty, i trzeci, przy wspomnianej ul. Zatorskiej połączy się ze zjazdem w kierunku północnej obwodnicy miasta i Zatora.

Zakładany termin nierealny

Umowny termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 roku, ale okazuje się, że jest mało realny. Brany był pod uwagę jeszcze przed zamieszaniem związanym z orzeczeniem NSA, który uznał racje Towarzystwa na rzecz Ziemi dotyczące ewentualnego zagrożenia dla strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla Oświęcimia w związku z budową mostu nad Sołą. W efekcie zakończenie wszystkich uzgodnień i procedur prawnych przedłużyło się o blisko pół roku. – Koszt inwestycji wynosi 467 mln zł brutto.

Od Oświęcimia do S1

Obwodnica połączy Oświęcim z drogą ekspresową S1, której brakujący ponad 40-kilometrowy odcinek od węzła Mysłowice-Kosztowy do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej powstaje równolegle. Po jego wybudowaniu cała S1 będzie mieć długość 135 km i stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.