Trzy nowe obwodnice w Wielkopolsce

2021-05-05-Fot-unsplash-karsten-wurth-rafblRbne3o
Fot. unsplash/karsten-wurth-rafblRbne3o

[2021-05-05] GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie projektowe obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15. Planowana trasa o długości około 19 km powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Jak poinformowała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, oferty na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy przyjmowane będą do 1 czerwca.

„Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 o długości około 19 km w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy. W tym czasie musi opracować STEŚ, uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracować koncepcję programową, dzięki czemu poznamy przebieg obwodnicy – podała.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości.

Budowa obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa to kolejne w województwie wielkopolskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, oprócz obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, do 2030 roku powstaną obwodnice Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej oraz Grzymiszewa. Łącznie w kraju powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 

logo PAP