PKP kończą prace przy inwestycjach przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej

2021-05-04-Fot-PLK-SA-PL
Fot. PLK-SA.PL

[2021-05-04] Pierwsze prace przy inwestycjach przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej finalizuje zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z piątkową informacją spółki w maju podróżni skorzystają z pierwszych efektów prac na stacji Dąbrowa Górnicza.

Miasto jest najbardziej wysuniętym na północny wschód dużym ośrodkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program „Promowanie zielonej mobilności…”, zakładający budowę oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę ws. jego założeń i realizacji z PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem „Promowania zielonej mobilności…” stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

Następnie PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty, a potem przetargi na prace budowlane, które w Ząbkowicach (obejmowały głównie nowy układ komunikacyjny) zostały zakończone w 2019 r., a w centrum i Gołonogu trwają od ub. roku. W ramach obu trwających inwestycji powstają m.in. parkingi, przystanki autobusowe, tunele pod torami w miejsce przejazdów oraz połączenia piesze i rowerowe.

Jak podało w piątek biuro prasowe PLK, na stacji Dąbrowa Górnicza podróżni skorzystają z efektów prac w maju. Dostępna jest jedna z dwóch krawędzi nowego peronu i dojście nowym przejściem podziemnym. Pociągi pojadą tam nowym torem; wymieniono też już jego rozjazdy i sieć trakcyjną.

Na głównej stacji kolejowej Dąbrowy Górniczej rozpoczyna się kolejny etap prac. Przejście przez tory od ul. Kolejowej zostanie przesunięte na wysokość budynku dworca. Po zakończeniu prac przejście pod torami połączy perony stacji Dąbrowa Górnicza z projektowanym centrum przesiadkowym oraz parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego.

PLK w rejonie stacji budują wiadukt kolejowy. Obiekt przeszedł już próby obciążeniowe i pojadą nim pociągi. Pod nowym obiektem przechodzą ulica, chodnik i ścieżka rowerowa. Przy ul. Konopnickiej, w miejscu przejazdu w poziomie szyn, powstaje podziemne przejście pieszo-rowerowe. Od 11 maja na okres letni wróci tam ruch drogowy. Roboty zostaną wznowione po wakacjach.

Docelowo nowe perony będą wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie i dynamiczną informację dla podróżnych. Peron wyspowy będzie dostępniejszy, niż dotąd, ponadto powstanie dodatkowy peron i tor od strony ul. Kolejowej. Przejścia zostaną wyposażone w windy i dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

W stacji Dąbrowa Górnicza zostaną przebudowane wszystkie tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. W ramach przebudowy stacji zostanie zabezpieczony teren pod dodatkowe tory i peron dla kolei aglomeracyjnej od strony ul. Limanowskiego.

Wspólne prace PKP PLK i gminy Dąbrowa Górnicza są prowadzone w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji wynosi ok. 190 mln zł, w tym udział PLK to 38 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dąbrowskie inwestycje przesiadkowe współfinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która od niemal początku swojej działalności w 2018 r. przygotowuje koncepcję Kolei Metropolitalnej: oferty szybkich pociągów aglomeracyjnych zapewniających trzon transportu publicznego w regionie. Przewidywane dwie kluczowe trasy Kolei Metropolitalnej, której rozwój uniemożliwia dotąd wyczerpująca się przepustowość obecnych linii kolejowych, to Gliwice – Dąbrowa Górnicza oraz Tarnowskie Góry – Tychy.

Również Metropolia współpracuje przy tym przedsięwzięciu z PLK, które zapowiedziały m.in. jeszcze na ten rok rozpoczęcie przetargów na modernizację połączenia Będzin – Katowice – Katowice Ligota (wraz z dobudową dodatkowych torów aglomeracyjnych).

Dla połączeń Katowice Ligota – Tychy, Katowice – Mysłowice oraz Katowice – Gliwice PLK chcą przygotować w najbliższych latach dokumentacje przedprojektowe, uwzględniające dodatkowe tory (postępowania z tym związane są na różnych etapach realizacji). Dla odcinka Będzin – Dąbrowa Górnicza również jest zakładana budowa torów aglomeracyjnych (przewidują je w przyszłości projekty prowadzonych w centrum Dąbrowy Górniczej i Gołonogu prac torowych PLK).

O dofinansowaniu w tym kontekście projektu dąbrowskiego samorządu dotyczącego infrastruktury przesiadkowej zgromadzenie GZM zdecydowało już w lipcu ub. roku. Metropolia – na przedsięwzięcie zgodne z założeniami tzw. Kolei Metropolitalnej – przeznaczyła wówczas 10 mln zł, rezerwując na ten cel w 2021 r. kolejne 16 mln zł. Poza budową centrów przesiadkowych, dąbrowski program „Promowania zielonej mobilności…”, zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie. Ostatnio miasto i TŚ analizowały oferty otrzymane w przetargu na to zadanie.

logo PAP