Trasa Wolbromska z wiaduktem nad linią 95

Trasa Wolbromska fot. ZIM Kraków

 

[2023-02-26] Wykonawca intensyfikuje roboty przy budowie Trasy Wolbromskiej, która stanowi zachodnią obwodnicę Zielonek. To wspólny projekt drogowy Miasta Kraków i Województwa Małopolskiego.

Według informacji Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie wykonane są już konstrukcje pod nawierzchnię trasy głównej w ponad 40 proc. oraz tzw. łącznik do ul. Glogera. Chodzi o roboty brukarskie oraz nawierzchnię do warstwy podbudowy. Na bieżąco wykonywane są też roboty związane z sieciami. Aktualnie trwa przebudowa sieci wysokiego napięcia, sieć naziemna układana jest do podziemnego kanału technologicznego. Na odcinku początkowym, między magistralą kolejową a ul. Pachońskiego, kończą się wyburzenia nieruchomości i trwają prace przygotowawcze do budowy drogi. Trwają również prace przy fundamentach wiaduktu nad linią kolejową nr 95.

Nowa trasa, łączniki i rozbudowa ulicy Glogera

Krakowski odcinek Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek rozpoczyna się w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z budowaną obecnie pod nadzorem ZIM linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstanie około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi. Wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Rozbudowana na około 200 metrach będzie również ul. Glogera. W ramach zadania powstanie również wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy.

Infrastruktura

Przewiduje się też przebudowę i budowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami. Poprawi się też infrastruktura dla transportu zbiorowego, poprzez wybudowanie zatok dla autobusów. Tam gdzie jest to konieczne powstaną ekrany akustyczne.

Odciążenie ruchu

Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do miasta z gminy Zielonki. Nowa droga będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ulicy Jasnogórskiej, Łokietka i 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej.

Zadanie dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na krakowską część zadania, którego wartość to blisko 72 mln zł, przekazana zostanie dotacja w wysokości prawie 20 mln zł.