Test nowego drogowego oznakowania

Nowe oznakowanie drogowe

fot. GDDKiA

 

[2023-09-23] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, chcąc poprawić czytelność węzłów drogowych zastosowała doświadczalnie, na wybranych odcinkach dróg krajowych, oznakowanie poziome informujące o numerze drogi do której prowadzi dany pas ruchu, a także o miejscowości kierunkowej (na obwodnicach dużych aglomeracji miejskich).

Pilotażowy program drogowy

W ramach programu pilotażowego GDDKiA zidentyfikowała również miejsca na bardziej skomplikowanych węzłach, na których wskazane będzie dodatkowe doznakowanie miejscowości kierunkowych za pomocą napisów w formie oznakowania poziomego, w rozmiarze każdorazowo dopasowywanym tak, aby miejscowość kierunkowa mieściła się w granicach pasa ruchu. Na przykładzie poniższych miejscowości kierunkowych zastosowano pomniejszenie do 75 proc. wielkości napisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Każdorazowo napisy te będą dostosowane: do wielkości liter w zależności od ich liczby w nazwie miejscowości kierunkowej, a także lokalizacji na pasie ruchu w zależności od liczby napisów na jezdni.

Ankieta dla kierowców

GDDKiA zachęca też użytkowników dróg do udziału w ankiecie dostępnej na stronie tej instytucji, gdzie kierowcy mogą przekazywać komunikaty zwrotne dotyczące funkcjonalności nowego rozwiązania.

530 wypadków przez zmianę pasów

Dodajmy, że z danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2022 r. nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 530 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących, w których śmierć poniosły 52 osoby, a 648 zostało rannych. Każdy sposób skutecznie zapobiegający powyższym, tragicznym zdarzeniom jest godny rozważenia.