Czy przy pomocy walca da się dokonać dokładnego pomiaru zagęszczenia gruntu?

Zagęszczenie gruntu jest jednym z najważniejszych parametrów geotechnicznych, który wpływa na nośność i stateczność podłoża budowlanego. W zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, zagęszczenie gruntu musi spełniać określone wymagania. Jak więc sprawdzić, czy grunt jest odpowiednio zagęszczony? Czy można tego dokonać przy pomocy walca?

Czym jest i do czego służy system pomiaru zagęszczenia?

System pomiaru zagęszczenia gruntu jest technologią służącą do określania stopnia zagęszczenia gruntu w warunkach polowych. Stopień zagęszczenia gruntu jest wyrażany przez wskaźnik zagęszczenia, który jest stosunkiem gęstości objętościowej gruntu w terenie do gęstości objętościowej gruntu maksymalnej uzyskanej w warunkach laboratoryjnych.

System pomiaru zagęszczenia gruntu służy m.in. do :

  • sprawdzania jakości wykonania robót ziemnych, takich jak nasypy, zasypki, podbudowy, podsypki itp.
  • oceny nośności i stateczności podłoża gruntowego pod konstrukcjami budowlanymi
  • kontroli jakości materiałów sypkich używanych do robót ziemnych
  • optymalizacji procesu zagęszczania gruntu

Ma to kluczowe znaczenie przy planowaniu prac przy budowie dróg. Jednym z rozwiązań z dziedziny pomiaru zagęszczeniu gruntu jest system MCA-500.

W jakim celu warto wykonywać pomiary zagęszczenia gruntu?

Pomiary zagęszczenia gruntu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji budowlanych oraz ochrony środowiska. Nieodpowiednie zagęszczenie gruntu może prowadzić do:

  • osiadania i pękania konstrukcji
  • zwiększonego ryzyka osuwisk i obsunięć
  • zmniejszonej odporności na obciążenia dynamiczne i cykliczne
  • pogorszenia właściwości hydrogeologicznych i filtracyjnych gruntów
  • zanieczyszczenia wód gruntowych

Pomiary zagęszczenia gruntu pozwalają również zwiększyć oszczędność materiałów i energii przy wykonywaniu robót ziemnych.