Obwodnica Poręby i Zawiercia

Obwodnica Poręby i Zawiercia

fot. GDDKiA

 

[2023-09-22] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę części obwodnicy w ciągu DK78.

Odcinek o długości 7,5 km stanowi kontynuację budowanego od marca 2022 r. odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Kormołów – Żerkowice

Początek nowego odcinka zostanie zlokalizowany na węźle Kromołów. Kończyć się będzie natomiast rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc. Nowa trasa, w ramach DK78, posiadać będzie najwyższą klasę techniczną dla dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego), z dostosowaniem do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. W ramach tej inwestycji powstaną również drogi obsługujące tereny do niej przyległe łącznie z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.

Cztery obiekty inżynierskie

Zamówienie przetargowe obejmuje też budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.
Powyższa inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Udostępnienie w 2027 roku

Jak informuje GDDKiA, na 26 października br., wyznaczony został termin składania ofert. A w przypadku braku odwołań (i po przeprowadzeniu kontroli przez UZP), podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą przewidywane jest na pierwszy kwartał 2024 r. Natomiast oddanie drogi do użytkowania miałoby nastąpić w połowie 2027 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański, a także przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Jej budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy. Znacząco wpłynie też na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych.