Firma STRABAG złożyła najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy S7 Lubień – Naprawa

2020-11-20-Fot-Pixabay

[2020-11-20] Firma STRABAG Infrastruktura Południe złożyła najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa, czyli popularnej Zakopianki. Firma zadeklarowała, że wykona wszystkie niezbędne prace w ciągu 8 miesięcy za 74,5 mln zł – poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA, Iwona Mikrut.

Do przetargu na ukończenie odcinka oferty złożyło siedem firm. Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od pozostałych przedsiębiorstw, które złożyły oferty to ,po wypełnieniu wszystkich formalności, zostanie podpisana umowa.

Jak przypomniała Mikrut, zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach prac muszą zostać także zabezpieczone skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. W zakresie robót jest także dokończenie budowy lub przebudowy sieci infrastruktury technicznej i wykonanie urządzenia ochrony środowiska – ekrany, urządzenia oczyszczania wód.

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia ub.r. Prawa jezdnia natomiast nie została ukończona, ponieważ 17 lipca b.r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ „mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.”

„Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego. Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót” – wyjaśniła Mikrut.

Z przetargu na kontynuację budowy wyłączono dokończenie estakady, ponieważ 1 września GDDKiA podpisała umowę na kontynuację tego obiektu z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna. Koszt tych prac został wyceniony na 42 mln 230 tys. zł. Estakada ma być wykonana w ciągu 12 miesięcy i 15 dni.

W późniejszym okresie podczas robót bitumicznych polecamy nasze gąsienicowe układarki asfaltu.