Gdańsk/22 oferty na budowę S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

2020-11-19-Fot-Pixabay

[2020-11-19] Po 11 ofert wpłynęło w dwóch przetargach na budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6 – Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), o łącznej długości ok. 39 km – poinformował w poniedziałek gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

OMT została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła) – długość ok. 16,3 km oraz Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) – długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

W postępowaniu przetargowym na zadanie 1 tj. Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), którego wykonanie GDDKiA oddział w Gdańsku oszacowała na 771 mln zł brutto, wpłynęło 11 ofert. Najtańszą złożył Budimex na kwotę ponad 715 mln zł.

W przypadku zadania 2 – Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) oraz obwodnica Żukowa – chęć jego realizacji także zgłosiło 11 firm i konsorcjów. Najtańsza oferta wpłynęła od konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) o wartości 777 mln zł. GDDKiA w Gdańsku obliczyła koszt tej inwestycji na ponad 864 mln zł brutto.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie – Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona).

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Planowany termin oddania do użytku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to drugi kwartał 2025 r.

Warto wspomnieć przy okazji, że prace wykonywane na takich budowach często wymagają wspomagania w postaci walców do robót ziemnych, które można u nas wynająć lub też kupić.