Podlaskie/ Pod koniec grudnia przetargi na projekt i budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli

2020-11-23-Fot-PixabayPod koniec grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosi przetargi na projekt i budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli na drodze krajowej nr 8 – poinformował jej rzecznik Rafał Malinowski.

Będą to dwa pierwsze przetargi związane już bezpośrednio z pracami budowlanymi obwodnic w regionie, które znajdują się w rządowym programie budowy stu obwodnic na latach 2020-2030.

W Podlaskiem w ramach tego programu ma powstać pięć obwodnic: Sztabina, Suchowoli, miejscowości Białobrzegi, tzw. południowo-wschodnia obwodnica Augustowa w ciągu drogi nr 16 oraz obwodnica Zambrowa od strony dróg krajowych 63 i 66. Obwodnice Sztabina, Suchowoli i Białobrzegów są na drodze krajowej nr 8 na odcinku Białystok-Augustów.

Jak informuje GDDKiA, która przygotowuje te inwestycje i je realizuje, prace nad nimi są zaawansowane w różnym stopniu.

GDDKiA ma już decyzję środowiskową dla przyszłej obwodnicy Suchowoli. Ma ona mieć 15,3 km i ominie Suchowolę od wschodu, pozwoli też kierowcom ominąć miejscowości: Zagórze, Skindzierz, Chodorówka Nowa, Poświętne, Krzywa. „W ramach inwestycji powstaną trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym, liczne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz przebudowane zostaną drogi lokalne” – podaje GDDKiA na swojej stronie internetowej w komunikacie dotyczącym realizacji inwestycji z programu stu obwodnic. Przetarg na projekt i budowę będzie ogłoszony w grudniu, umowę z wykonawcą GDDKiA chce podpisać w 2021 r, a droga ma być gotowa do 2025r.

Obwodnica Sztabina będzie miała prawie 4,5 km długości, również ominie tę miejscowość od wschodu. Powstanie m.in. 700-metrowa estakada nad doliną Biebrzy. Również jest już decyzja środowiskowa. Obwodnica Sztabina ma powstać również do 2025 r.

Trwają prace nad koncepcją programową odcinka Sztabin-Augustów wraz z ok. 5-km obwodnicą Białobrzegów na DK 8. Trwa analiza ofert w przetargu na tę koncepcję. Przetarg na projekt i budowę planowany jest w ostatnim kwartale 2022 r., a budowa w latach 2024-2027.

Głównym celem budowy obwodnic na DK 8 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości, usprawnienie tego ruchu.

Południowo-wschodnia obwodnica Augustowa na DK 16 ma być elementem całej modernizacji tej drogi na odcinku od Augustowa do polsko-litewskiego przejścia granicznego w Ogrodnikach. Cała ta inwestycja ma dostosować drogę do ciężkiego ruchu, obwodnica ma pozwolić, by ten ruch, także od tej strony, omijał Augustów. GDDKiA podaje, że obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) z elementami koncepcji programowej i materiałami do wniosku o decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Jeszcze nie wiadomo w jakim wariancie powstanie ta inwestycja, trwa analiza. Przetarg na projekt i budowę jest planowany na trzeci kwartał 2024 r., a droga ma powstać do 2028 r.

Dopiero zaczynają się natomiast prace przygotowawcze konieczne do budowy obwodnicy Zambrowa od strony DK 63 i DK 66. Są na etapie wyłaniania wykonawcy tzw. studium korytarzowego, STEŚ z elementami koncepcji programowej, gdzie będą przedstawione warianty tej obwodnicy. Według wstępnych założeń droga ta ma być realizowana w latach 2026-2028.

Pełna gama maszyn drogowych i budowlanych dostępna do wglądu na naszej stronie. W grę wchodzi także wynajem.