GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą ws. łącznika brzeskiego

2020-11-24-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-11-24] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w poniedziałek umowę na zaprojektowanie i budowę drugiej części tzw. łącznika brzeskiego łączącego drogę krajową nr 75 z autostradą A4 w Małopolsce. Inwestycję wykona firma Eurovia za ponad 98,3 mln zł.

Planowany odcinek będzie pełnił również funkcję zachodniej obwodnicy Brzeska.

Przedsięwzięcie udrożni przejazd przez Brzesko, wciąż utrudniony pomimo ukończenia pierwszej części inwestycji. Łącznik będzie także pierwszym fragmentem nowej drogi krajowej nr 75, tzw. „sądeczanki”.

Drugi etap łącznika będzie miał ok. 3 km długości. Jego trasa przebiegać będzie od ronda, które kończy pierwszy etap łącznika Brzesko (oddany do użytku w 2016 r.). Łączy on autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ulicy A. Mickiewicza.

Według zapowiedzi GDDKiA drugi etap obwodnicy Brzeska, podobnie jak cała przyszła trasa z Brzeska do Nowego Sącza, czyli tzw. „sądeczanka”, będzie miał parametry dwujezdniowej drogi głównej o ruchu przyspieszonym. Zakończenie budowy łącznika jest planowane w 2023 r.

Budowa trasy pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Tzw. łącznik brzeski jest pierwszym odcinkiem planowanej nowej drogi krajowej nr 75 w kierunku Nowego Sącza.

Dwujezdniowa droga krajowa nr 75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli „sądeczanka” będzie drogą klasy główna przyspieszona, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od wariantu przebiegu długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

Obecnie dla odcinka tego trwają prace dokumentacyjne znajdujące się na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ).

Do dalszego procedowania wskazano trzy warianty przebiegu trasy. Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie komisji, która je oceni. Następnie złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 roku, a realizacja robót w latach 2026 – 2027.

Nowa „sądeczanka” została wpisana w 2017 r. do Programu Budowy Dróg Krajowych, w którym zarezerwowano wtedy na nią 1,47 mld zł. W połowie tego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zwiększającą wydatki na ten program, dzięki czemu środki na budowę drogi nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zostały podwyższone o 1,7 mld zł, do blisko 3,2 mld zł.

Dostarczanie maszyn do budowy dróg to nasza specjalność, przykładowo mamy w ofercie szeroki wybór walców tandemowych a także walce ogumione.