Stanowisko GDDKiA w sprawie opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

Autostrada A4, Polska

Autostrada A4, Polska

 

[2023-02-07] Koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, czyli Stalexport Autostrada Małopolska S.A., planuje podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 3 kwietnia br. W ocenie GDDKiA wzrost ten jest niezasadny oraz uderza bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Dyrekcja zamierza zwrócić się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. Autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy, zdaniem GDDKiA zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju.

Podwyżki zachęcą do omijania autostrady

Należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które mogą być skutkiem planowanego podwyższenia opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To z kolei wiąże się ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

Autostrady zarządzane przez GDDKiA bez podwyżek

Stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Prawie1800 km autostrad, większość bez opłat

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 886,6 km. W skład tego wchodzi 1 799,7 km autostrad oraz 3 086,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA To odcinki A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych. W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:
– ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Company,
– ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,
– ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska.