Projekt obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

 

[2023-02-08] Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku DK9 Rudka – Jacentów. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Odcinek DK9 od Rudki do Jacentowa zaprojektuje wyłoniona w przetargu firma Mosty Katowice, za ok. 8,2 mln zł. Zadaniem projektanta będzie także uzyskanie decyzji ZRID w oparciu o opracowaną dokumentację. Złożenie wniosku o wydanie tej decyzji planowane jest w lutym 2024 r. Wykonawca przygotuje również m.in. projekt wykonawczy i materiały do przetargu na roboty budowlane w ciągu 25 miesięcy od podpisania umowy.

Zakres planowanej inwestycji

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka – Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i pobiegnie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg). Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt.

Szczegółowe rozwiązania

Inwestycja realizowana jest w systemie tradycyjnym. Po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wariant przebiegu trasy został wskazany w aktualnie obowiązującej decyzji środowiskowej. Tak jak w przypadku każdej inwestycji drogowej, szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną wypracowane na etapie projektu budowalnego, a zakres terenu pod inwestycję określi decyzja ZRID.

Odciążenie miasta

Droga krajowa nr 9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Rzeszów stanowi fragment ważnej trasy, zapewniającej połączenie z południowo-wschodnią częścią kraju. Umożliwia m.in. dojazd do autostrady A4 oraz w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Realizacja planowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego pozwoli skrócić czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Przyniesie również poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wyprowadzenie tranzytu, usprawnienie komunikacji lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyczyni się także do poprawy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego.