Jest decyzja środowiskowa dla drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno

 

 

[2023-02-07] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno. Wskazany w niej został wariant nr 3 przebiegu trasy o długości ok. 30 km. Decyzja ta obejmuje również dobudowę drugiej jezdni na istniejącej obwodnicy Kępna w ciągu S11 o dł. ok. 4,2 km.

Wykonawca może teraz przystąpić do opracowania koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj. Ogłoszenie postepowania przetargowego planowane jest w II połowie bieżącego roku, a Prace będą realizowane w latach 2025-2027.

Powiaty ostrowski, ostrzeszowski i kępiński

S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno przebiegać będzie po terenach powiatu ostrowskiego przez gminę Przygodzice, powiatu ostrzeszowskiego przez gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra, oraz powiatu kępińskiego przez gminy Kępno oraz Baranów. Początek projektowanego przebiegu zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym rondem a przejściem górnym dla zwierząt na końcu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscu istniejącego ronda przewidziano budowę pierwszego z sześciu węzłów planowanych na trasie. Będzie to węzeł Przygodzice. Następnie trasa przebiegać będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez teren leśny, omijając miejscowość Antonin od strony wschodniej. Dalej przebieg zmienia się na południowo-zachodni, przekraczając tym samym istniejącą linię kolejową nr 272.

Drugi węzeł

Na terenie gminy Przygodzice po stronie zachodniej istniejącej linii kolejowej, tuż za miejscowością Antonin przewiduje się budowę drugiego węzła drogowego. Tuż przed granicą administracyjną powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego trasa ponownie zmienia kierunek na południowy, mijając po stronie zachodniej miejscowości Niedźwiedź, Kozły oraz Bledzianów. Trasa będzie na tym odcinku przebiegać głównie po terenach leśnych oraz pól uprawnych.

MOP-y

W rejonie miejscowości Bledzianów oraz Kozły przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S11. Dalej, za projektowanymi MOP-ami, trasa przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie około 13 km zmienia swój przebieg na kierunek południowy, przecinając drogę wojewódzką nr 444, gdzie zaprojektowano lokalizację trzeciego węzła o nazwie Ostrzeszów Północ.

Ostrzeszów Południe

Około 15 kilometra przebieg drogi ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając DW449 pomiędzy miejscowościami Bierzów i Rojów. Zaprojektowany będzie tu czwarty węzeł drogowy Ostrzeszów Południe. Za węzłem Ostrzeszów Południe trasa w dalszym ciągu przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie, na wysokości miejscowości Rogaszyce, zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc dalej równolegle do istniejącej DK11.

Kępno Północ

Podobnie jak w wariancie 1, wariant 3 projektowanej drogi ekspresowej omija po stronie wschodniej Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i po przecięciu drogi powiatowej nr 5580P włącza się łukiem poziomym w istniejącą obwodnicę Kępna. Tam na przecięciu z istniejącą DK11 zaprojektowano węzeł Kępno Północ. Następnie zrealizowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na istniejącym odcinku obwodnicy Kępna, wraz z niezbędną przebudową węzła Baranów, celem dostosowania go do przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S11

S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego łączącego Poznań ze środkowym wybrzeżem Bałtyku. Dla siedmiu odcinków S11 w województwie wielkopolskim prowadzone są obecnie prace przygotowawcze. Dla odcinków Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno GDDKiA uzyskała już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast jeśli chodzi o odcinki dla Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki oraz Kórnik – Jarocin dyrekcja jest w trakcie uzyskania decyzji. Z kolei dla kolejnych dwóch Piła – Ujście oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski wnioski o wydanie decyzji będą składane w pierwszej połowie bieżącego roku.