Może ruszać budowa obwodnicy Opatowa i łącznika północnego

Obwodnica Opatowa, fot. GDDKiA

Obwodnica Opatowa, fot. GDDKiA

 

[2023-01-31] Wojewoda świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch ważnych inwestycji w województwie świętokrzyskim. To obwodnica Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz łącznik północny w ciągu DK74. Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych oraz procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod budowę drogi.

Obwodnica Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz łącznik północny do obwodnicy w ciągu DK74 to inwestycje realizowane od 2021 r. w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Nowymi drogami pojedziemy w I połowie 2025 roku. Inwestycje realizuje Mostostal Warszawa. Ich łączny koszt to ok. 461 mln zł.

Miasto odetchnie

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK9 od Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa oraz DK74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika.W historycznym centrum Opatowa obie drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą między ciasną zabudową, w związku z czym miasto w godzinach szczytu jest zakorkowane. W ciągu doby przejeżdża tędy kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci z nich jest pojazdem ciężkim.Długo oczekiwana obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin. Poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowić ważny odcinek drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Bezkolizyjnie po nowym śladzie

Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,7 km. Obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda.

Mosty i węzły

W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie. Będą to m.in. cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł powstanie w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa. Koszt robót to ok. 403,7 mln zł.

Łącznik północny

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. Inwestycja połączy węzeł na DK9 planowany w ramach obwodnicy Opatowa z DK74 w okolicy Adamowa. Odcinek planowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 3 km. W ramach prac powstaną obiekty inżynierskie zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Zadanie zakłada również budowę dróg dojazdowych dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Koszt inwestycji to 57,5 mln zł.