Ruszają inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic w woj. podlaskim

Fot-Pixabay-GDDKiA

Fot. Pixabay/GDDKiA

[2020-04-15] Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów w województwie podlaskim. Zadania te zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km. Dodatkowo Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla zadania obejmującego budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko.

– Droga krajowa nr 8 to jedna z najbardziej obciążonych ruchem ciężkim tras w Polsce. Mieszkańcy miejscowości, przez środek których przebiega, muszą codziennie zmagać się ze skutkami dużego natężenia ruchu – spalinami, hałasem i zatorami. Budowa obwodnic pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w tych miejscowościach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów

Podstawowym celem budowy obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 8. Działanie to jest elementem szerszego przedsięwzięcia, jakim będzie przebudowa całego odcinka drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Augustowa.

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Białystok – granica państwa. Obwodnice będą stanowić ważny element układu komunikacyjnego Podlasia, jak również uzupełnienie realizowanej trasy Via Carpatia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Suchowoli o długości 15,3 km została zaprojektowana po wschodniej stronie miejscowości, w nowym śladzie. Droga ta będzie również obejściem mniejszych miejscowości, takich jak: Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Chodorówka Nowa.

Obwodnica Sztabina o długości 4,5 km ominie istniejącą zabudowę po północno – wschodniej stronie obecnego przebiegu DK8.

Obwodnica Białobrzegów długości 5 km również ominie miejscowość po północno – wschodniej stronie.

Dla tych zadań uzyskane zostały decyzje środowiskowe, a obecnie opracowywane są Koncepcje programowe. W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców planowane jest jeszcze w tym roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023–2025. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Białobrzegów jest planowane w III kwartale 2021 r., a roboty budowlane będą realizowane w latach 2024–2027.

S61 Suwałki – Budzisko

Aneks do Programu inwestycji dla S61 Suwałki – Budzisko przewiduje wzrost wartości zadania o 22 mln zł, który wynika z aktualizacji kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane na potrzeby budowy drogi.

Zadanie to swoim zakresem obejmuje budowę 24,1 km drogi ekspresowej od końca realizowanej obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku. W ramach zadania powstaną m.in. węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, przebudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zbudowane drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska.

Droga ekspresowa S61 na tym odcinku stanowi element dwóch międzynarodowych korytarzy transporotowych – Via Baltica i Via Carpatia. Realizacja tego odcinka ma znacznie zarówno dla ruchu lokalnego, krajowego, jak i międzynarodowego.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim:

W ramach programu obwodnicowego na Podlasiu powstanie łącznie 5 obwodnic:

– Obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,

– Obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,

– Obwodnica Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8,

– Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16,

– Obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020—2031

W załączniku dostępna mapa inwestycji.

Logo PAP