Decyzja o warunkach zabudowy poznańskiej Starej Rzeźni w ciągu miesiąca

Fot-Pixabay-Derks24

Fot. Pixabay/Derks24

[2020-04-14] 600 nowych mieszkań i lokali użytkowych oraz podziemny parking dla ok. 1 tys. aut ma powstać w obrębie zabytkowego kompleksu Starej Rzeźni w centrum Poznania. Według osiedlowych radnych inwestycja może w przyszłości wywołać konflikty społeczne.

Kończy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu Starej Rzeźni. Oznacza to, że w ciągu miesiąca będzie możliwe wydanie inwestorowi decyzji, uprawniającej do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Na terenie zabytkowego zespołu budynków, w kwartale ograniczonym ulicami Północną, Garbary i Grochowe Łąki ma powstać łącznie około 600 nowych mieszkań oraz lokali użytkowych. Nowe obiekty nawiążą wysokością do sąsiednich kamienic sięgając maksymalnie do 25 m nad poziomem terenu.

Istniejące budynki Starej Rzeźni – o powierzchni zabudowy około 15 tys. m kw. – zostaną zaadaptowane na nowe funkcje. Ich wnętrza będą odpowiednio dostosowane również pod względem konstrukcyjnym. Przewidziano m.in. gastronomię, handel, biura czy miejsca dla kultury. Jak podaje urząd miejski, pod względem rozwiązań architektonicznych i zastosowanych materiałów mają się wpisać „w kontekst poprzemysłowej architektury, ale także w sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej”.

Inwestor planuje budowę około 1 tys. miejsc parkingowych, z czego większość będzie umiejscowiona w parkingach podziemnych. „Miasto Poznań dołoży wszelkich starań, aby ruch samochodowy na przyległych drogach publicznych nie wzrósł znacząco. Dlatego liczby miejsc parkingowych, zgodnie ze standardami wskaźników parkingowych dla Poznania, będą maksymalnie ograniczane” – poinformowano w komunikacie ratusza. Dodano, że nie wykluczone jest częściowe ograniczenie strefy płatnego parkowania w rejonie Starej Rzeźni.

W odpowiedzi na komunikat magistratu radni osiedla Stare Miasto poinformowali o wątpliwościach dotyczących inwestycji. Zaznaczyli, że doceniają rozpoczęcie zmian urbanistycznych na terenie Starej Rzeźni. Wyrazili jednak obawę, że w związku z inwestycją „w przyszłości może dochodzić do konfliktów społecznych ze względu na zbyt gęstą zabudowę i utrudnienia w sąsiedzkim funkcjonowaniu”.

Podkreślili, że tak duża inwestycja powinna powstawać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania, a nie decyzji o warunkach zabudowy. Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i radny Miasta Poznania Andrzej Rataj zaznaczył, że samorząd pomocniczy otrzymuje od mieszkańców wiele pytań dotyczących tej inwestycji. – W procesie uchwalania planu miejscowego byłyby to ważne uwagi, nad którymi urzędnicy i prezydent miasta powinni się pochylić i do których powinni się odnieść – wskazał.

Rataj dodał, że w rejonie Starej Rzeźni planowane są kolejne duże inwestycje mieszkaniowe, generujące dodatkowy ruch samochodowy. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek zwrócił uwagę, że budowa 600 mieszkań i sali koncertowej na 1 tys. miejsc, a także utworzenie dużej liczby restauracji i innych punktów gastronomicznych „doprowadzi do ogromnego zwiększenia ruchu”. – Już obecnie ulica Garbary jest znacznie przeciążona ruchem pojazdów – zaznaczył. – Tymczasem nie jest tajemnicą, że inwestor złożył wniosek o budowę parkingu podziemnego na terenie miejskim przy ul. Garbary głównie na potrzeby własne, a nie w celu urządzenia ogólnomiejskiego parkingu podziemnego. Oznacza to, że parking jest potrzeby, bo pomimo minimalnych, dopuszczalnych wskaźników parkingowych, inwestor nie planuje na swoim terenie zabezpieczyć tego podstawowego minimum – podkreślił Dworek.

Osiedlowi radni zwrócili także uwagę, że w rejonie zabytkowego kwartału z publicznych pieniędzy zostanie wybudowany park, „co wpłynie na podwyższenie wartości inwestycji w Starej Rzeźni”. „Budynki od strony zachodniej będą bezpośrednio sąsiadować z pięknie zagospodarowanym terenem zielonym, a nie inwestycyjnym (…) Powstaje zatem pytanie o wkład dewelopera w kosztowną miejską przestrzeń wspólną” – zaznaczyli.

Radni Osiedla Stare Miasto zapowiedzieli, że o wątpliwościach dotyczących planów inwestora i władz miasta będą rozmawiać z zastępcą prezydenta Poznania Bartoszem Gussem.

Logo PAP