Budowa kolejnej „krajówki” w Małopolsce. Jest przetarg na dokumentację

Fot-Pixabay-satynek

Fot. Pixabay/satynek

[2020-05-11] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 w Gorlicach (Małopolskie). Zgodnie z warunkami umowa ma zostać wykonana w ciągu 41 miesięcy od daty jej podpisania.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, przetarg dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla tego zadania.

Jego ogłoszenie jest związane z planami zarządcy dróg związanymi z rozbudową drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 7,3 km w Gorlicach.

Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Gorlice prowadzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa z Ukrainą w Medyce. Położona jest na terenach o dużych walorach turystycznych, obejmujących parki narodowe: Magurski i Bieszczadzki, a także pasmo Beskidu Niskiego czy uzdrowisko Wysowa. – Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych – wskazała rzeczniczka.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28, na odcinku w Gorlicach ma na celu podniesienie nośności jej nawierzchni do 115kN/oś, poprawę parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę trzech skrzyżowań: z drogą gminną nr K270279 w Gorlicach, drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej oraz drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 – powstanie tam dwupasmowe rondo turbinowe.

Przewidywana jest także budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa już istniejących chodników i zjazdów.

Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym zezwolenia na realizację, określony został na 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Logo PAP