W porcie w Świnoujściu rusza budowa przyłącza energetycznego

Fot-port-szczecin-pl

Fot. port.szczecin.pl

[2020-05-12] Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przekazał plac budowy firmie, która wykona w świnoujskim porcie przyłącze energetyczne. Przedsięwzięcie poprzedza rozbudowę i modernizację infrastruktury w portach Szczecin i Świnoujście. Przyłącze ma być gotowe pod koniec maja. Jego koszt to ponad 382 tys. zł brutto.

Inwestycja wyprzedza większe przedsięwzięcie Zarządu Portów, czyli rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Obejmuje ono: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć przeciwpożarową oraz system odwadniania. Jak tłumaczą przedstawiciele portów, prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu.

Celem inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka rezygnacji z organizacji przeładunku – poinformował port. Inwestycje ograniczą także ryzyko awarii i przestojów. W terminalu promowym w Świnoujściu inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej, co z kolei ograniczy zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

Z informacji portu wynika, że modernizacji poddawana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Prace mają podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz ograniczyć w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej. Według portu pozwoli to dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach.

Zarząd Portów inwestuje w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Celem jest ograniczenie zanieczyszczenia morza przez podział kanałów na deszczowe i sanitarne. W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków; zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia, a ścieki będą przekierowane na oczyszczalnię miejską. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej Miedzyodrze.

Planowany koszt całego projektu to blisko 91,5 mln zł netto, z czego 59 proc. ma pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logo PAP