Różnice między systemami niwelacji 2D i 3D

systemy niwelacji terenu

Systemy niwelacji znacznie ułatwiają pracę za pomocą równiarek oraz spycharek. Dzięki dokonywaniu pomiarów w czasie rzeczywistym oraz automatycznej regulacji maszyny zapewniają precyzję i dokładność, która byłaby niemożliwa do osiągnięcia przy pomocy gołego oka. Wyjaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy systemami niwelacji 2D i 3D na przykładzie produktów firmy MOBA Mobile Automation AG.

Systemy niwelacji 2D

Sztandarowym rozwiązaniem firmy MOBA w zakresie niwelacji 2D jest system MOBA GS-506. Umożliwia kontrolę wysokości i nachylenia, automatycznie regulując maszynę w taki sposób, by materiał był zawsze rozłożony równomiernie, co eliminuje konieczność wykonywania poprawek. Efektem jest idealnie płaska powierzchnia. Operator maszyny może w każdej chwili uzyskać dostęp do wszystkich ważnych funkcji i ustawić je za pomocą intuicyjnych przycisków oraz łatwego w nawigacji menu. Dodatkowo operator jest wspierany poprzez funkcję przesuwu bocznego podczas wykonywania zakrętów i manewrowania. System niwelacji jest przystosowany do współpracy z wieloma sensorami – na przykład ultradźwiękowym czy laserowym – które można ze sobą swobodnie łączyć. Dzięki budowie modułowej i możliwości szybkiej wymiany komponentów w zależności od potrzeb możliwe jest ulepszenie systemu MOBA GS-506 do wersji 3D w bardzo krótkim czasie.

Systemy niwelacji 3D

System niwelacji MOBA 3D-MATIC jest rozwinięciem idei systemu 2D. Główną funkcją odróżniającą system 3D od systemu 2D jest możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli podczas wykonywania pracy w terenie. Nawet najbardziej skomplikowane modele wyświetlane są w taki sposób, by mogły być bez problemu zinterpretowane przez operatora. Wszystkie modele terenu mogą być łatwo importowane oraz eksportowane w popularnym formacie DXF. Dzięki precyzyjnym czujnikom 3D – antenie GNSS lub pryzmacie z tachimetrem – odchylenia projektowe obliczane są w czasie rzeczywistym, co zapewnia optymalną wydajność. Wszystkie dane wyświetlane są na wzmocnionym ekranie dotykowym przystosowanym do pracy w trudnych warunkach. System 3D można w każdym momencie ulepszyć za pomocą dodatkowych sensorów, zwiększając jego możliwości.